Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Zeeuwse visserij Veronica Frenks Peter Hamer Een eeuw pleziervaart in de Scheldedelta Nederland blijft neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar deze oorlog heeft wel grote economische gevolgen voor Nederland, bijvoorbeeld voor de Zeeuwse handel en visserij. Aan de hand van voornamelijk de jaarverslagen van het Bestuur Visserij op de Zeeuwse stromen zal een beeld worden geschetst van de invloed die de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 heeft op de Zeeuwse visserij, met name voor de garnalen-, mossel- en oestervisserij. Tevens wordt aandacht geschonken aan de gevaren van de mijnen. Garnalen 10 CONSENT I NR. 30 VOORJAAR 2014 Opbrengst van de buitenvisserij op garnaal. Bron: Verslagen Bestuur der Visscherijen 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0 Or-fNOOd"LnvONOOCTO opbrengst x lOOOOfl vangst totaal x 1000 000 kg Ondanks een korte opleving in 1916 was aan het eind van de zomer in 1917 de situatie dermate slecht dat Van de Gruiter besloot zijn schip te verkopen en voor een andere schipper te gaan varen. Voor 6000 gulden wisselde de ARM 4 van eigenaar. Veel geld, maar de reputatie van het schip was het waard. Op 8 augustus 1918 noteerde de sluismeester in Veere het passeren van de ARM 4, leeg, met bestemming Dordrecht. De schipper was ene W. Takema uit Den Helder. In de daarop volgende jaren vestigt de tot jacht verbouwde hoogaars onder de naam Jetty vanuit Antwerpen haar reputatie als een van de snelste platbodemjachten. Zonder de oorlog had de geschiedenis van deze inmiddels 100-jarige hoogaars er zeker heel anders uitgezien. Dit artikel is een bewerking van de eerste hoofdstukken van het boek Jetty, symbool van het varend erfgoed' door Veronica Frenks en Peter Hamer. Daarin wordt het hele verhaal over de 100-jarige geschiedenis van de hoogaars Jetty en de ontwikkeling van de watersport in de Scheldedelta beschreven. Het boek is te bestellen bij de Stichting Historische Scheepswerf CA. Meerman te Arnemuiden (info@werfarnemuiden.nl). De prijs is 29,95 exclusief verzendkosten. De Jetty na 100 jaar nog steeds in de vaart CONSENT NR. 30 IVOORJAAR 2014 11 Toon Franken Om een indruk te krijgen van de Zeeuwse garnalenvisserij voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog eerst even wat cijfers uit 1913. In dat jaar vissen garnalenvissers uit Breskens, Arnemuiden en Vlissingen vooral voor de Londense markt. In dat jaar bedraagt de uitvoer voor deze markt 1.031.871 tegen 819.098 in 1912. Veel garnalen voor de Londense markt worden verzonden met de Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ), die dagelijks diensten onderhoudt tussen Vlissingen en Queenborough en Folkestone. Deze maatschappij vervoert in 1913 en 1914 de volgende hoeveelheden vis naar Engeland: Cijfers 1913 1914 Mosselen 31 ton 137 ton Garnalen 1059 ton 984 ton Oesters 523 ton 419 ton Verse vis 155 ton 206 ton Deze cijfers laten zien dat in 1914 de uitvoer van garnalen en oesters is teruggelopen, maar die van mosselen en verse vis nog behoorlijk is gestegen. Als op 3 augustus 1914 Duitsland Frankrijk de oorlog verklaart, omdat dit land een bondgenoot is van Rusland, aan wie Duitsland op 1 augustus 1914 de oorlog verklaart vanwege hun mobilisatie raakt de oorlog in een stroomversnelling. Op 4 augustus 1914 valt Duitsland België binnen om Frankrijk te bereiken. Deze oorlog zal een grote invloed hebben op de afzet van garnalen. De landen (Engeland en Frankrijk), waar de garnalen gewoonlijk afgezet worden, zijn thans in oorlog. De Zeeuwse garnalenvloot bestaat in 1914 totaal uit 135 schepen, waarvan 46 schuiten uit Arnemuiden, 24 uit Vlissingen, 16 uit Breskens en 14 uit Veere en. overig Zeelad 25. Vanwege de oorlogsomstandigheden is de visserij over het algemeen zeer matig. Omdat men wegens het mijnengevaar in het donker niet kan varen, moeten de vissers dikwijls blijven liggen, vooral in de korte dagen als het getij overdag niet gunstig is. Vooral in de Wielingen liggen veel mijnen, 's Nachts mag niet op de Westerschelde worden gevaren, waardoor menigmaal het getij verloopt. Het is -volgens het jaarverslag van het Bestuur Visserijen op de Zeeuwse stromen- in geen jaren voorgekomen, dat er zo weinig Arnemuidse vissers ter visvangst uitzeilen, wat op de opbrengsten een zwaar stempel drukt. Alles bijeen hebben de vissers dit jaar veel tegenslag door de buitenlandse crisis. De prijzen dalen tot drie cent per kilo. In 1915 lopen de prijzen van steenkolen, ruwe olie, petroleum en benzine op tot een voorheen ongekende hoogte. Ook de scheepvaart ondervindt dat jaar grote moeilijkheden door de onveiligheid op zee. De Stoomvaart Maatschappij Zeeland laat haar nachtdienst vervallen en oefent alleen nog de dagdienst uit met haar dubbelschroefstoomboten. Deze schepen vervoeren echter uitsluitend passagiers en post. Het goederenvervoer wordt op 20 maart 1915 geheel opgeheven om alle moeilijkheden omtrent het vervoer van contrabande te ontgaan. De garnalen moeten nu over Rotterdam naar Engeland worden vervoerd. Deze vertraging in het vervoer leidt vaak tot het afkeuren van de garnalen te Rotterdam of in Engeland. Een gedeelte van de garnalenvangst wordt tegen lage prijzen aan de garnalenpellerij te Arnemuiden verkocht. In 1916 wordt de uitvoer van garnalen naar de Engelse en Belgische markten later in het voorjaar gestaakt in verband met de oorlogsomstandigheden. De garnalen worden nu aan de pellerij te Arnemuiden en aan de leurders verkocht. De prijzen zijn het hele jaar hoog, gemiddeld 20 cent per kilo, wat een ongekend hoge prijs is. Daardoor is de garnalenvisserij in het algemeen dit jaar zeer gunstig.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2014 | | pagina 7