S y Bibliografie OPENBAEE BEINIGHEIB SDIENST Antwerpen, den BESTUUR -fUA 24 CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 Eén der vervoermiddelen was de beerotter, die door R. De Bock in 1942 als volgt wordt omschreven: "Otter gebouwd tot vervoer van faecaliën. Wordt gebezigd door den Antwerpschen Reinigingsdienst en is als "beerotter" nu nog steeds in de vaart. Is voorzien van vaste, dichte luiken en een pompinstallatie. Beerotters hebben een draai-over- boord* een paviljoen en een tamelijk hoog opgebouwde roef. Vóór de roef staat een klein kombuisjemet kacheltje en ligt het watervaatje. Ze varen met een tamelijk licht tuig en zijn de laat ste vertegenwoordigers van de eens zo trotsche otterfamilie. Het blijft een verrassing ze nog eens zeilend op de Schelde te ontmoeten, want de meeste onder hen ontvingen reeds een puffenden motor en verlieten de zeilage. Een eigenaar digheid in hun bouw is dat het berghout vóór en achter tegen de stevens oploopt en dus niet gelijk loopt met de zeeg van het schip." Veel mensen die het leven van een zeilschipper kunnen navertellen zijn er niet. Bij toeval leerde ik Eveline Wageman kennen. Zij is stadsgids in Antwerpen en heeft haar kleutertijd doorgebracht aan boord van een beerotter. Zij laat haarvader aan het woord in een boeiende getuigenis. Mon, een zeilschipper (Zie ook het volgende artikel.) Twee beerotters afgemeerd in het Steendok aan het nr. 42 aan de Waalsche Kaai. Let op de pompinstallatie op het luikhoofd verder de kombuis (het kastje met de schouw). *zie http://www.encyclo.nl/begrip/Draai-overboord (1) Helmstok die buiten het boord van de tjalk kan draaien. (2) Gewone tjalkwaarbij de helmstok over het boord heendraait, in tegenstelling tot de hektjalk, waarbij die zwaai beperkt is. Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/nautical/), De Bock R. - Segers Maurice, Binnenvaartuigen en visschersschepen op de Schelde rond 1900, Antwerpen, De Sikkel, 1942,1° druk, XV 79 [I] pp. Kaak Maurice, Vlaamse Brabantse binnenschepen uit de 18°19° eeuw, Gent, Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, 2010,1° druk, 300 pp. Petrejus E.W., Oude zeilschepen en hun modellen - binnenschepen jachten en vissersschepen, Bussum, Unieboek, 1971,1° druk, 272 pp. Sopers P.J.V.M., Schepen die verdwijnen, Amsterdam, PN. Van Kampen &Zoon, [1941], 1° druk, 162 [II] pp. Reeks bijdragen in De Waterkampioen, 1930- 1934. Van Beylen Jules - Mermans Charles, Zeil Stoom op de Schelde, Antwerpen, J.E. Buschman, 1976,1° druk, 167 [I] pp. CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 25 STAD ANTWERPEN. Bttroelen Prekers traat, 45. Nr VOOltWEUP Brief uit 1899 aon Sooi Peirelinck, grootvader van Eveline Wageman. Bevestiging van de benoeming op proef op een mestschip van de Openbare Reinigheidsdienst.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2016 | | pagina 13