I Antwerpen,den 16 Mei 19&8 Be Algemeens Bestuurder* 28 CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 Dienstnota U6 A AAS28 SCHI2.-BES BEE SEIISCHEEEH #=ai«8BM«w»( «en»*»#»»» w jbwbb mis sus^s anas» ae saw i* Be schippers der zeilechepé» ^pi^yeijpl vermaand van hunne reilen hater ga te slagen en te versorgein Er is bestatigd dat de zeilen voor» barig vei stikken en verslaten omdat ?.y niet gedroogd t z ooa'ls het behoort naar nat geborgen worden. Deze vermaning betreft byzonder de sch-ppers die verleden tfa&r een nieuwe fok ge/kregen hebben,dewelke nu reeds op plaatsen ver» stikt zyn omdat zy onvoldoende gedroogd werden, Be schippers zyn gehouden telkens £y rret natte zeilen binnen» komen,deze onmidöellyk open te hangen wanne* r het nfiLet meer regent. Er zullen desgevallend maatregelen genomen worden tegen de schippers welke deze voorschriften niet navolgen. Een ander gevaar: de Harwichboten, die met grote snelheid voeren. Zo'n schip veroorzaakte reuzegolven en een fikse deining. Wij lagen op de plaat voor Kallo bij mooi weer, toen een Harwichboot vanaf Doel richting Antwerpen kwam aangestevend. Ik ging vlug verwittigen dat ze handdoeken moest rollen en voor het breekbaar serviesgoed moest steken. Ze deed het, maar ik hoorde even later aan dek het geram mel van glazen en porselein. Het was gebeurd! Als we terug in Antwerpen lagen kon de rest met de nodige tranen in een koffer. Op 10 september 1933, werden in aanwezigheid van koning Albert I en koningin Elisabeth, de door IMALSO gebouwde tunnels Waasland voor voertuigen en St. Anna voor fietsers en voetgangers plechtig geopend. Eén van de vele activiteiten, die de gebeurtenis tot een feest maakten, was een waterstoet. Mijn beerotter samen met die van een collega, hadden de eer om gepavoiseerd de Waterstoet Xe openen. In oktober werd mijn dochter Eveline geboren. Het leven aan boord met een baby vergde veel inspanningen: overdag de wieg in de roef, 's avonds verhuizing naar het achteronder en bij sterke deining werd het kind zeeziek... Je wordt vinding rijk. Toen ze haar eerste stappen zette, heb ik een loopsysteem uitgedacht, dat toeliet dat ze over de lengte van de luiken kon lopen. Nu is dit type weer in gebruik. Destijds maakten wal- bewoners de opmerking: "Dat kind loopt zoals een hondje aan de les (lijn)." Wanneer mijn dochter onderwijsplichtig werd hadden we in 1938 ook een woonst aan de wal. Op arbeidsvlak liep het niet op rozen. Gezien ik, na de opeising van de Nethe, geen vast schip meer had, was ik stand-by en Jfarwich—trtntwerp Service. De Harwich nachtboten van de London and North Eastern Railway waren kleine snellopende luxe passagiersschepen die dagelijks vertrokken aan afdak 9 op de Scheldekaaien met bestemming Harwich. Zij voeren klokvast. Als men op de Suikerrui een snelvarende Harwichboot zag voorbijstomen dan wist men dat het vijf of tien minuten na zeven was. Een oversteek duurde gemiddeld 12 uur. CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 29 Ter gelegenheid van de opening van de voetgangerstunnel en de Waasland tunnel liggen de twee beerotters te wachten tot de Waterstoet begint. Aan d' Herbouviiiekaai, ten zuiden van de ligplaats van de "Harwich-boten". In de verte ligt een van deze schepen afgemeerd. vervanger van afwezige schippers, op verschil lende soorten schepen. In 1942 werd ik aange steld als stuurman op de sleepboot Noord. Ondertussen waren de meeste houten beerot ters uitgerust met een Ford benzinemotor van 20 pk. Eind 1944 werd ik schipper op de lever, geklungel met de motor. Daarna volgde in 1946 de Welvaart, een schip voor slapeloze nachten. Zo lek als een zeef. Om de drie uur water gaan peilen via de pompkas en dan moesten mijn helperen ikzelf afwisselend pompen!! De beerotters verdwenen ingevolge een ontwikkeling in het afvoeren van fecaliën. Het schipperscontingent daalde door overplaatsing naar de Technische Dienst van de Haven. Tegen mijn zin werd ik schipper op de Reiger, een ijzeren mestschip met een petroleummotor Rennes 2x 20 pk., 47 m. lang, 6 m. breed en een laadvermogen van 260 ton. Mijn grote ontgoo cheling, ik was niet langer schipper op een houten beerotter. De administratie, over laden en lossen en personeelszaken schippers, bestond uit een hoofdtoezichter en een toezich- ter van verzendingen, die aan de Zuiderdokken hun bureau hadden, gekend als het kotje. De rede van Antwerpen, 1901. Links een geladen beerotter voor anker. Een tussenpersoon tussen het centraal bestuur van de Dienst Openbare Reiniging (D.O.R.) en de laadplaatsen. Op 6 juli 1951 legde ik het examen af voor de functie van toezichter verzen dingen. Op 1 november 1958 was de plaats vacant en werd ik aangesteld. Enkele jaren later, na aflegging van examens en benoeming, oefende ik de functie van hoofd-toezichter uit tot aan mijn oppensioenstelling. Maar in hart en nieren ben ik steeds een zeilschipper gebleven." 11, Anvars Panorama du port at de fa rade

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2016 | | pagina 15