Adri Verras, Scheepsbouwer toeren Failliete werf draait weer op volle Toen aan mij gevraagd werd om een artikel over Adri Verras te schrijven wist ik niet dat het een ver haal ging worden over twee mannen die elkaar naadloos aanvoelen, maar tijdens het interview met Adri werd het duidelijk dat Eddy Mattheijssen en Adri samen één woord vormen en dat is scheeps werf REIMERSWAAL bv. Scheepsbouwer in de dop VIS it h. R y 6 UW 87 Een eigen werf 4 CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 Gees Droste Er was al gauw volop werk, de ene na de andere mosselkotter kwam op de werf. De naam Verras was al tientallen jaren een begrip in die wereld. Deze foto van de werf in vol bed rijf toont een drietal viskotters op de helling. In de eerste twee jaar waren er al 150 schepen op de werf Ook waren er aanvragen uit het buitenland, zoals nieuwbouw van oester- en kokkelvissers voor de Engelse markt. De voormalige scheepswerf Moed en Trouw in Paal in de jaren 1950. De werf verdween ten gevolge van de dijkverzwaring in 1970. Het café In 't zicht der Schelde" aan de linkerkant van de grote loods bestaat nog. Adri is geboren op de Paal in het café "In "t Zicht der Schelde" dat bij de scheepswerf 'Moed en Trouw' van de gebroeders Verras hoorde. Het is dan ook hier waar Adri al op jonge leef tijd de scheepsbouw met de paplepel toegediend kreeg. Van het toenmalige uitzicht is niet veel over gebleven vertelt Adri, want in 1970 moest de werf wijken in verband met het Delta plan, maar het café heeft het Deltaplan overleefd. Adri zijn ouders, Julien en Louisa, woonden in de polder en hebben het café ongeveer 5 jaar later overgenomen. De jonge Adri zijn speelterrein was de werf. Het was er geweldig vertelt Adri: ik weet nog goed hoe ik een oud motorhoktot boot probeerde om te bouwen, er lagen daar van allerlei zaken waar je als kind iets van kon maken. Natuurlijk moest ik als jonge jongen ook wel eens op de werf helpen, dat was in die tijd normaal. Na de lagere school werd ik naar de ambachtsschool gestuurd. Ik werkte op mijn vijftiende al volop mee op de scheepswerf. Hout had plaats gemaakt voor ijzer in die tijd en de oude sledehellingen waren vervangen door een wagenhelling. Wij deden veel werk voor de mosselvisserij, onder andere schepen verlengen, van eenvoudige tot complexe verbouwingen, ik zal CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 5 je een voorbeeld geven. Eerst had men een grote ronde pijp op het vlak en daar werd handmatig het mosselzaad in geschept terwijl men over het perceel voer, later was dat een volledig gemechaniseerd proces met jakobsladders en openingen in de zijde van het schip. De schepen werden steeds groter, wij praten nu over de zestiger jaren en Adri begint te glimlachen want op de werf werd nog steeds alles bediend door 1 enkele elektromotor, dus de wagenhelling maar ook de machines. Buiten de drie gebroeders Verras (Julien, Remy en Philibert) werkten nog 6 man op de werf. Er kwamen donkere wolken boven dit goed lopende bedrijf door het Deltaplan. Nadat de werf moest verdwijnen in 1970, hebben de 2 hellingen daar nog enige jaren gedraaid. Adri heeft hier in zijn vrije tijd zijn Lemmerhengst gebouwd. De drie broers hebben samen geen nieuwe werf meer opgestart, alleen Remy is in Walsoorden een jachtwerf begonnen onder de zelfde naam. Door avondstudie was Adri in de meet- en regeltechniek terecht gekomen. Vanaf zijn twintigste tot zijn zevenentwintigste jaar werkt hij voor een koppelbaas en komt op vele plekken op de wereld. Dat Adri een praktijk man is blijkt wel uit het feit dat hij de Engelse taal op de werkvloer heeft geleerd. Op zijn zevenentwintig ste krijgt hij een aanbod om op de scheepswerf De Schroef De jonge Adri leerde al vroeg met zijn handen werken: hier aan de kolomboormachine op de ambachtschool. De verkoop en herstart van de failliete scheepswerf Reimers- waal trok de nodige aandacht In een periode dat er malaise in de scheepsbouw heerst. Maar op dag een stond er al een schip op de werf (YE 101). Jalmde 7,ch voorat toen beiden comtatm- nürin<waarin de mate *n e jKL a-t er ?en cal in de mafte doen op een HANSWEERT - te een ^iSeïielueTm ikhheen scheepsbouwsector afc een E(J Mattheijssefl de stoute greep, trokhcn Adne V er a n om tesaItlei een hel- schoenen aan, In hadden nu v a A tonden zy den dat er een gat ontstaan was. Zeer tort de door een faillissement geteisterde Scheepswerf Reimerswaai overna- TT klonten de eerste klanten uit En ;a, we hadden nu een wert i kondineen beroep doen op een aantal gespecialiseerde vaklui, du* het moest er maar van komen. Het werd onze eerste verlenging- j* jarriveerde de GAK tot een akkoord maar dan komt er een lijk uit de kast; er blijkt ook nog een beslag op de voorraden van de werf te zijn en het gaat hier niet om een kleine speler, het is namelijk de RABO bank. Dit maal gaat de bieding met gesloten envelop pen. Dat dit spannend is mogeduidelijkzijn wantje hebt geen idee waar de anderen mee komen. Er was 1 tegenspeler, een bekende naam in de maritieme wereld namelijk Polderman. Dit maal is het lot hen gunstig gestemd en wordt de werf aan hen gegund. Het was duidelijk dat de Schroef niet erg blij was en Adri en Eddie kregen ook prompt een werkverbod van minimaal 6 weken aan hun broek. Het geld was op en Adri kon alleen op de avonden en in het weekend aan de gang om deze verwaarloosde werf draaiend te krijgen. Dat viel niet mee vertelt Adri, er moest veel gebeuren, de elektrische bedrading was levens gevaarlijk en moest op vele plaatsen vervangen worden, de nodige zaken aan de gebouwen gedaan en de hellingen draaibaar maken. Zo stond ik op een dag bij de oude torenkraan en komt er iemand op mij af die mij vertelde dat ik die maar niet gebruiken moest want de hijsdraad was kuis verrot. Ik keek omhoog en zag mijn geest dwalen, de stoute schoenen aangetrokken en omhoog geklommen. Man wat was dat hoog op die open giek, de draad uitgeschoren en dat bleek geen weelde want de draad brak ter plekke door midden. Een nieuwe draad was een strop van 3000 gulden en zo ging het maar door. Gelukkig kregen wij een krediet bij de ABN anders hadden wij het niet gered. Maar juni 1985 is het zo ver; de scheepswerf "Reimerswaal bv" is een feit met (Sas van Gent) te gaan werken, binnen de kortste keren is hij daar werfbaas en heeft 80 man personeel om aan te sturen; "Ik voelde mij voor de leeuwen geworpen, de eerste jaren zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten, maar na verloop van tijd was het of er een schakelaar bij mij over was gegaan". In die periode beginnen Adri en Eddie Mattheijssen, die boekhouder op de scheepswerf de Schroef was, plannen te maken om gezamenlijk een werf te beginnen. De werf van de gebroeders de Klerk (Walsoorden) is de eerste waar hun oog op valt maar helaas staan de beide heren, terwijl er een principe akkoord lag, na 4 maanden met lege handen. Maar er was nog een werf in de verkoop of beter gezegd in financi ële problemen; de Scheepswerf Hansweert bv, want daar was beslag opgelegd door het GAK. Adri en Eddie komen met het E>r moest een hele boel werk verzet worden voor de werf zover was dat er gewerkt kon worden. Veel van de elektrische bedra ding moest worden vervangen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2016 | | pagina 3