Kwaliteit komt altijd bovendrijven Klaassen Notarissen Bouwen in het buitenland www.mulderyachtservice.nl j Olie, Scheeps- en watersportartikelen Nieuwe Haven 67-73 4301DK Zierikzee Tel. [0111] 41316s Fax [om] 4104 69 E-mail: tdbouwman@zeelandnet.nl 8 CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 De Merete Wonsildeen Deense chemicaliën tanker, had bij Hansweertaanzienlijke kopschade opgelopen. Hierin dok, de eerste echte grote dokklus. De werf ging steeds meer voor het buitenland werken, zo werden er 5 kleine schepen voor de kokkel en mossel visserij gebouwd voor Engeland en tijdens een zakenreis voor deze opdracht bleek wel hoe stevig de band tussen Adri en Eddie was want zij hebben samen een nacht in de bruidssuite van een hotel doorgebracht, maar daar is helaas geen foto van. deze opdracht bleek wel hoe stevig de band tussen Adri en Eddie was want zij hebben samen een nacht in de bruidssuite van een hotel door gebracht, dit was weliswaar noodgedwon gen want alle kamers waren bezet. Door het grote aanbod voor nieuwbouw schepen ging de werf werk uitbesteden en Adri moest veel op reis. De Z 510 was een van die opdrachten en werd in Roemenië gebouwd. Adri vertelt: "het was daar een vrij primitieve bedoening en ik kreeg een conflict met de werf toen het aluminium stuurhuis geplaatst moest worden. De frames voor de ramen waren niet van de goede maat, maar de werf weigerde die fout te herstel len. Nou is mijn Roemeens ook niet alles, maar ik moest het wel duidelijk maken dat ik dat niet accepteerde. Ik keek rond en zag een voorhamer op het dek liggen en heb tot verbazing van de werf de ramen ingeslagen. Nou dat sloeg letterlijk en figuurlijk in. Tijdens de tewaterlating werd dit in een toespraak nog even aangehaald". Adri zegt na dit verhaal: een schip in het buitenland laten bouwen valt soms vies tegen. Daar staat tegenover dat het laten bouwen in het buitenland ook wel spannend was, het liep altijd weer anders als wij gedacht hadden. Zo liep de bouw van een kotter in de Oekraïene voorspoedig, maar dat was een heel moderne werf. Bij de tewaterlating hadden wij echter wel een probleem want de haven was dicht gevroren en met kranen van de werf moesten wij het ijs breken, met heaters hebben wij de hellingbaan moeten ontdooien, het was daar een erg strenge winter. De tocht naar Hansweert verliep ook niet zonder problemen want op een gegeven moment waren wij het schip kwijt. In Duitsland bij Regens burg hebben wij het terug gevonden maar dat zijn toch wel spannende momenten. Er was een probleem met de sleep boot uit de Oekraïene en een Nederlandse sleepboot had het over genomen. In Hansweert aangekomen hebben wij het in drie maanden afgebouwd. Ook vroeg mijn zoon aan mij of ik naar Vietnam wilde gaan, want daar liet de werf een coaster bouwen en dat liep niet geheel volgens plan. Wat ik daar zag is met geen pen te beschrijven, zij stonden daar rustig met blote voeten te lassen en te snijden, niks geen veiligheids maatrege len. Levensgevaarlijk waren de omstandigheden op de werf. De coaster waar ik voor kwam was tijdens de tewaterlating van de blokken gevallen, het vlak was van voren naar achter inge deukt en ook schroefas en roer was kapot. Ik moest de repara tie begeleiden. Gelukkig was de werf erg meegaand en is alles in goede harmonie opgelost. Ik heb hun met andere proble men die er waren ook nog geholpen en als dank hiervoor heb ik een prachtig gesneden beeldje van een buffel gekregen. Tijdens zijn werkzame leven heeft Adri zoveel gedaan en beleefd dat het teveel is om allemaal in een artikel samen te vatten. Ook in de jachtbouw heeft Adri zijn strepen verdiend met bijvoorbeeld de Speelman Kotter, een ontwerp van zijn hand. Adri heeft nog steeds banden met de scheepsbouw, alleen in een wat bescheidener mate. Samen met een paar vrijwilligers restaureert hij een oude houten Zeeuwse schouw, de Nieuwe Zorg, en mocht u een sleepboot met de naam Teunis op de Schelde tegenkomen dan staat Adri aan het roer want alles wat met scheepsbouw en water te maken heeft kan hij niet los laten. De Scheepswerf'ReimerswaaE, een modern succesverhaal in vol bedrijf. CONSENT NR. 32 VOORJAAR 2016 9 YACHTSERVICE Botenlift tot 30 ton Masten- kraan Winter stalling in moderne loodsen of buiten stalling Onder houd, reparatie en renovatie i Mr S. Lettinga, notaris Havenpark 40, 4301 CE Zierikzee Mevr. Mr N. E. Soeters-Schot, notaris Postbus 187, 4300 AD Zierikzee Telefoon 0111 69 81 81 www. kl aassenn otar i ssenn I

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2016 | | pagina 5