iiiÉ 18 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 Oude Haven - slib! 1950-1960 Collectie GA Schouwen-Duiveland. het Witte Bruggetje vallen ook onder dit historische gezicht, met als classificatie "stedelijk vestingwerk". Om de monumentale waarde van de museumhaven te behouden en te conserveren zullen de eerste restauratie werkzaamheden aan de kademuren in het najaar van 2020 beginnen. Hierbij worden delen van de kadeconstructie door gespecialiseerde restauratiebedrijven herbouwd. Daarmee wordt het gebruik van de enige historische getijde haven, daterend uit de Middeleeuwen, weer met een eeuw verlengd. Met dank aan: K.W. Walhout./ Walhout Civil B.V. Kroniek Vereniging Stad en Lande 2005,15 jaar museumhaven. Stadhuismuseum Zierikzee: Kajak van Zierikzee e.a. verhalen. Huib Üil, Stadshistoricus Gemeentearchief Schouwen-Duiveland CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 19 ij i Kaart van omstreeks 1600 Graven van een proefgat, 29/05/2019. Baggerwerken in de haven. De kademuur telde 10 verbredingen en steunberen. Foto Leen van der Mark Geschatte diepte 7 meter. Collectie GA Schouwen-Duiveland

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 10