Kwaliteit komt altijd bovendrijven r AFITAX "AFT1 - AFITAX a S/^TTAX AFITAX BV Klaasseri Notarissen Afïtax BV. Verrijn Stuartweg 26 4462GE Goes afitax.nl 0113-257228 Administratie Financieel jB TAX ÏSU1M O g m 2 krediet S-1 Is belasting *1 n' S0]Apt2 *cj cS/A U0U0ipj0A ffi- Administratie -Financieel^ u TAX O g HÉr>T3 krediet j» g< 1y belasting f§ o' S0IApB 3 43 C_ U0Ü0ipj0AZ\£ Administratie JF1 nancieel^ co <4 TAX 1SU|M 2 S r^x! krediet w g-1 belasting S'-soiApe 3 - Administratie JT i nancieel^ <o TAX ISUjM Tc 2 krediet j» g- jg belasting S0IAPB 43 ïS E. uauaipj0A cd J5 tratitf Administratie S Financieel j§. 35" TAX )SU!M< 2 krediet j» belasting o* saiApe E.U0Ü0ipj0A \atie y Financiële administratie Prognose Belasting Loonadministratie Online Digitaal dossier 34 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 "Wie is dat?" kreet ik uit, met mijn vinger naar de gestalte aan het roer van de Hoogaars priemend. Een paar staalblauwe ogen keken mij aan vanuit een verweerd gelaat. Een blos schoot op mijn wangen, nu ik me mijn emotionele gedrag realiseerde. Talloze ogen waren op mij gevestigd. Ik veront schuldigde me en bood hem een jonge aan, die hij zwijgend accepteerde. Ik voelde dat hij me zwijgend taxeerde. Toen scheen hij een besluit genomen te hebben. "Da's vanzelf jongen," zei hij een teug van de jonge nemend. Vroeger werd er hier gevist jong" vervolgde hij, "Bruinisse had een hele vloot Hoogaarsen in dieën tied". Hij staarde in de verte en zijn blik bleef rusten op de vergeelde foto's. "Das alles wat er van over is", knikte hij. "Als de Here genadig was werd er goed gevangen en het dorp voer er wel bij". Andermaal nam hij een teug van zijn jonge en ik bestelde haastig een tweede. "Als de Noord Wester storm loeide betaalde het dorp zijn prijs voor zijn welvaart. Zo heeft de Here er velen tot zich geroepen en zij keerden niet weerom. D'n dieje daar, was de duvel zelve" zei hij met zijn hoofd naar de foto knikkend. "Bij windkracht 9, als iedereen de Here dankte in veilige haven te liggen, voer hij uit. D'r was nog geen reddingsdienst in dien tied. Zo bracht hij er velen thuis die anders gebleven waren. Sommigen half verzopen, sommi gen krankzinnig van angst en ontbering. Maar 's avonds bezatte hij zich keer op keer, dan hoonde hij de godsvreze van de mensen en lachte om hun respect voor het weer en de zee. Zo meed het dorp hem als de pest. "Wanneer is dat dan geweest?" onderbrak ik hem. Hij nam een nieuwe slok van zijn borrel en schraapte zijn keel. "Hij is in 1928 uitgelopen, in een storm met orkaankracht. Het water stond hier in het dorp boven de kaai. Staand in de luwte van de visafslag zag ik hem uitlopen in gevecht met de elementen. het was de duvel zelve. Er waren nog 6 schepen buten, er is er geen teruggekeerd. En dien dag besloot de Here hem te straffen voor zijn hoogmoed, want ook hij keerde niet terug." "Welke dag was dat?", vroeg ik. "'t Staat onder de foto", klonk zijn stem dof. Ik bestudeerde nogmaals de foto. I.M. 28 september 1928 stond er op de vergeelde rand onder de foto. Mijn oog viel op de kalender achter de bar. Gisteren was het 28 september 1978 geweest. CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 35 OJ T7T CD :2a w T7T t CD S5S S CU U9Ü0ipj0A T7T (D SS i CD S» \=3. (0 cn CL» 8 Mr S. Lettinga, notaris Havenpark 40, 4301 CE Zierikzee Telefoon 0111 69 81 81 Mevr. Mr N. E. Soeters-Schot, notaris Postbus 187, 4300 AD Zierikzee www.klaassennotarissen.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 18