Stichting Behoud Hoogaars Tolerant Stichting Museumhaven Zeeland. m Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum Stichting Behoud Hoogaars krijgt eigen loods voor onderhoud en restauratie in Vlissingen M r O t 1 36 CONSENT NR. 36 VOORJAAR 2020 Bij de Stichting Behoud Hoogaars, Tolerant vzw en de Museumhaven Zeeland en op de Historische Scheepswerf in Arnemuiden wordt ambachtelijk gewerkt aan de restauratie of nieuwbouw van ons maritiem erfgoed. Bezoek deze locaties na afspraak, of boek een vaartocht op een van onze historische schepen of word lid van de vereniging van uw keuze via onderstaande gegevens. Verrijn Stuartweg 26,4462 GE Goes telefoon +31 118 410045 postbank 126979 IBAN NL87INGB0000126979 BIC INGBNL2A info@hoogaars.nl (algemeen) varen@hoogaars.nl (vaartochten) www.hoogaars.nl Goed onderhoud is een voorwaarde voor het behoud van ons varend erfgoed. Dat vindt meest buiten het vaarseizoen plaats en door schade en schande hebben we geleerd dat een kwalitatief goed werk te leveren dat droog en vorstvrij moet worden uitgevoerd. De laatste jaren vond het wateron derhoud aan de SBH vloot plaats in de voormalige machine fabriek van de Koninklijke Maatschappij "de Schelde". Hoewel onverwarmd, dus soms pittig koud in de winter, was dit een fantastische plek met voldoende ruimte om de hele SBH vloot en "de Wet" in onder te brengen. Met een paar containers werd voorzien in een kantine, opslagruimtes voor gereed schap en materiaal en sanitaire faciliteiten. Het gebouw is sinds 2004 eigendom van de Gemeente Vlis singen en zal onderdeel gaan vormen van de inrichting van het "Scheldekwartier", het terrein waar de vroegere scheeps werf was gelegen.Het kwam dus niet als een verrassing toen we begin 2018 hoorden dat we de winter van 2018/19 voor het laatst van deze ruimte gebruik konden maken. Hoewel er gesprekken plaatsvonden met de gemeente Veere over de mogelijkheid van een werf aldaar zou dat in het gunstigste geval een zaak van lange adem worden. Er moest dus een oplossing voor de kortere termijn komen, met voorkeur op Walcheren en met toegang tot onze zomerligplaats aan het Veerse Meer. Op initiatief van de gemeente Vlissingen is gekeken naar een locatie aan de binnenhaven tussen de zeesluis en het Kanaal door Walcheren dat de gemeente met steun van de provin cie Zeeland in ontwikkeling had met een maritieme bestem ming. Zonder in te gaan op alle hordes die genomen moesten worden door de huisvestingscommissie, is het resultaat dat besloten is om een eigen onderkomen te bouwen dat voor ziet in voldoende ruimte voor twee grote schepen en een kleintje. De schepen zullen met een mobiele kraan in en uit het water gaan zoals we al bij de machinefabriek gewoon waren. Het terrein is vooralsnog in erfpacht, de loods wordt uit eigen middelen gefinancierd en de inrichting zal zoveel mogelijk met eigenwerkzaamheid worden uitgevoerd Er is intussen een bouwopdracht verleend en de bouwwerk zaamheden zullen volgens plan voor de zomer van 2020 beginnen, opdat de loods voor het seizoen 2020/21 beschik baar is. Bijkomende afspraak was dat we deze winter nog in de machinefabriek terecht konden. i;fii ../vx' Tekeningen van Leo Sinke rZ> DWCERWOUO&LCOt'S, Occ^C&H pil aoi3- -LEO SCHAAL "i;"4jOOO ufo .aft lXjHTüi "TTiï~""" CONSENT NR. 36 IVOORJAAR 2020 37 VZW Sinds de oprichting van de vriendenvereniging in 1939, hebben we onszelf steeds als doel gesteld het maritiem patrimonium van onze nationale scheepvaart in ere te houden. Hiervoor kunnen we rekenen op trouwe bestuurs- en algemene leden die door middel van aankopen en giften onze collectie elk jaar verder uitbreiden. Brouwersvliet 19 2000 Antwerpen vrienden.nsvm@hbsv-law.be Bank BE23 2200 2200 5191 - GEBABEBB www.vriendenscheepvaartmuseum.be vzw tot behoud van het varend erfgoed zetel CNR, Rupelmonde, Oost-Vlaanderen secretariaat Scheepsbouwersstraat 16, 9150 Rupelmonde info@tolerant-vzw.be (algemeen) bank KBC BE57 4022 5549 2135 varenetoterarMM.be (vaartochten) BIC KREDBEBB www.tolerant-vzw.be Het wintert in Rupelmonde, dit wil echter niet zeggen dat de werf stilligt! De (H)eemer, oftewel, de wedergeboorte van een van de oudste types Vlaamse "binnen vaartuigen" schiet flink op. Buiten het normale winteronderhoud van onze vloot, is de aandacht tijdelijk verlegd naar de uitrusting zelfvan onze werf. De sleepspits Tijl werd voorzien van een toegangsdeur in de zij en word nu uitgerust als magazijn. Een hele ruimte komt alzo ter beschikking voor de opslag van "losse inventaris", voorraad en archiefstukken. Met de "betrokken overheden" word druk overleg gepleegd teneinde de nodige vergunningen te bekomen voor de aanleg van onze eigen slipway. Hiertoe dient de bestaande scheepshelling, die op zich het statuut heeft van "erkend dorpszicht" licht aangepast te worden. Dit vraagt heel wat overleg, want de VZW Tolerant is niet de eigenaar van de gronden van de werf, dus moeten de gemeente Kruibeke, de Vlaamse waterweg en de erfgoedcel, allen in onderling over leg tot een goedkeuring van de voorgestelde werken kunnen komen (Kafka is hierbij soms niet erg ver weg!) Ondertussen word de specificatie uitgeschreven voor de juiste botenwagen, bootstoelen en trekker, om onze schepen vlot in en uit het water te halen. Ondertussen loopt het project "Scheepsbouw langs Schel- deboorden" volop. Hiermede word de museumwerf van Baasrode, via de site van de voormalige Boelwerf te Temse verbonden met ons Centrum Nautisch Rupelmonde. Dit alles met medewerking en onder de coördinatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor onze site betekend dit, dat in de bouwloods, een tussen- vloer geplaatst word, op ca. 3 m hoog en over de volle lengte van het gebouw. In samenwerking met de lokale gidsen vereniging (de Barbiergidsen) zal aldus een wandelpad ontstaan voor toekomstige bezoekers, zodat die in alle veilig heid, onze werf kunnen bezoeken. Al met al kijken we dus uit naar dit nieuwe jaar met de verwe zenlijking van een aantal verbeteringen die onze vereniging verder moeten toelaten het varend erfgoed in Vlaanderen weer een eind dichter bij het publiek te brengen. Stichting tot behoud en beheer van maritiem erfgoed Museumhaven Zeeland postadres Postbus 187,4300 AD Zierikzee bezoekadres Stads- Commerciewerf, Vissersdijk 2,4301 ND Zierikzee telefoon +31 652166621 SNSbank IBAN NL73 SNSBO810917777 info@museumhavenzeeland.nl SWIFT-SNSBNL2A www.museumhavenzeeland.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2020 | | pagina 19