STEENENKAMER NAAMLIJST VAN FOSSILIA, 4 ■eestal in zeeland, ge vonden voorwerpen Dr. J. C. DE MAN en j. a. erederiks. uitvoerige catalogus met meer 1. 2. 3. 4. 89. Gallinula chloropus. 90. Crex pratensis. 91. Podiceps minor. 92-. Anser cinereus. 93. Anas boschas. 94. Tam eend. 95. Anas tadorna. 96. Larus marinus. 97. Larus argentatus. 98. Larus ridibundus. 99. Sterna birundo. 100. Sterna (cantiaca 101. Sterna minuta. 102. Blauwe star Bij de verzameling ligt de de namen der gevers. Waterhoen. Kwartelkoning. Zwart duikertje. Gans. Wild eend. Bergeend. Zeemeeuw. Zilvermeeuw. Meeuw Star. Groote star. Kleine star. VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP. ENIN OP NABIJ DEN GROND en twee voorbeelden van een kiphet andere bij een eend. Nog eenige ziekelijke eieren ei in een ei, het eene bij eene Beenderen van den Mammouth, Elephas primigeniust w. 3 dijbeenderen2 scheenbeenderen2 groote1 kleine ellepijp, 1 rib, een stuk van het schouderblad en van het heupbeen en een stuk bovenkaak met kies. Tand van den Mammouth uit de Schelde. Stoottand van den Mammouth uit den Zilverput vóór Breskenstusschen de Hompels en de Walvisch- staart, in Z.Z.O. richting van de Nieuwe sluis, 1878. Hoornkernen van het uitgestorven RundBos prisons opgevischt vóór Westkapelle 1874. GEPLAATST IN DE ZOOGENAAMDE Conservatoren Opgevischt op den Diluviaal-bodem der Scheldevóór West- kapelle en Zoutelande. Zieevenals voor de volgende beenderen de Mededeelingen van dr. J. C. de Manin het Archief des ge- nootschaps. Een tweede exemplaar isevenals een schedel van Ursus spe- laeus uit den omtrek van Wezel, uit veel oudere grondlagen opge dolven. Deze zijn geplaatst bij de Naturalia.

Tijdschriftenbank Zeeland

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden | 1884 | | pagina 44