SPOREN UIT HET VERLEDEN VAN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN EEN BELEGERD LANDSCHAP In de GROTE DICHTHEID AAN FORTIFICATIES STAATS-SPAANSE LINIES Fred Schenk en Arco Willeboordse Foto boven De steenuil is een geregelde bewoner van oude fortificaties (Chiel Jacobusse) Rechts boven Tekening van fort Kruisdijk door Jac Prince Tachtigjarige Oorlog werd er op het grondgebied van de huidige gemeente Sluis hevig gevochten tussen Spaanse en Staatse troepen. Wie West- Zeeuws-Vlaanderen bezit, beheerst de monding van de Schelde en daarmee de toegangsweg naar de Vlaamse steden Antwerpen, Gent en Brugge. Gedurende het einde van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw hebben beide partijen dan ook vele grote en kleine militaire bouwwerken aangelegd om hun posities te versterken en beschermen. Deze werken bestonden uit aarde en water, materialen die in de streek uitbundig aanwezig waren. De grootste lagen rond de steden en bestonden uit poorten, wallen, bolwerken, ravelijnen en grachten. Dergelijke stedelijke verdedigingscomplexen werden vestingen genoemd. Ze zijn nog steeds goed te zien bij onder andere Sluis, Aardenburg en IJzendijke. Tussen de steden lag een groot aantal kleinere forten, schansen, redoutes, liniedijken en waterbarrières. Voorbeelden zijn Retranchement, de Hans Vriezenschans bij Oostburg en de Jufferschans bij IJzendijke. De verdedigingswerken hadden tot doel om de frontlinie en later de staatsgrens te beschermen tegen vijandelijke invallers vanuit het zuiden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog waren dat Spaanse, in de tweede helft van de 17e en de 18e eeuw Franse legers. De Staats-Spaanse linies beperken zich niet tot West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook in het midden en het oosten van Zeeuws-Vlaanderen en aan de andere kant van de grens (in Oost - en West-Vlaanderen) werden vele versterkingen en verdedigingsstelsels geconstrueerd. Zo vormden zich in de 17e eeuw als In West-Zeeuws-Vlaanderen vertellen niet alleen dijken en kreekrestanten een verhaal over het verleden van de streek, maar ook de vele restanten van militaire vestingwerken. Veel objecten, die ooit onderdeel uitmaakten van de Staats-Spaanse linies in de Tachtigjarige Oorlog, zijn in beheer van Het Zeeuwse Landschap. Deze overblijfselen hebben natuurlijk een grote cultuurhistorische waarde, maar zijn ook landschappelijk en door hun natuurwaarden van grote betekenis. De vestingwallen rond Retranchement en Aardenburg en de daartussen gelegen schansen en redoutes, bijvoorbeeld, omsluiten het bedreigde leefgebied van de beschermde boomkikker en kamsalamander en maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het Zeeuwse Landschap probeert deze gebieden zoveel mogelijk beleefbaar te maken voor het publiek. ZEEUWS -10-LANDSCHAP

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap | 2011 | | pagina 10