Kwaliteitscontrole in de Zuivel hierbij stelt, zijn indrukwekkend. De lammeren bleven 6 weken bij de moeders lopen en vervolgens werden de ooien vanaf april tot eind september gemolken. Veel aandacht werd besteed aan de kaasberei ding, die ook onder zeer regelmatige controle van het COKZ viel. Op een landelijke kaaskeuring in Utrecht werd de eerste prijs behaald met een schapenkaas van 'Schapenkaasboerderij Elisabethpolder'. Een dergelijk predicaat komt natuurlijk de verkoop wel ten goede. De schapenkaas werd groten deels verkocht via winkels en op toeristische markten in West Zeeuws-Vlaanderen en tijdens de wekelijkse rondleidingen op het erf. In 2001 is Ineke gestopt met melken maar schapen zijn er nog steeds aanwezig op het erf. Inrichting rond het erf Kees en Ineke hebben na bijna 34 jaar inmid dels wel hun stempel gedrukt op het terrein. Een van de onderdelen waar ze erg trots op zijn, is de boomgaard. De basis hiervan is gelegd in 1913, enkele hoogstamfruitbomen stammen nog uit die periode. Aan de west zijde van de boomgaard is de oorspronkelijke meidoornheg nog aanwezig. De afgelopen 30 jaar is er veel inspanning verricht om de boom gaard in stand te houden door uitvallende hoogstamfruitbomen te vervangen door nieu we exemplaren. De oude bomen worden pas vervangen als ze letterlijk instorten. Afgelopen jaren hebben er regelmatig 2 koppels steenui len gebroed. Er staan zo'n 70 bomen van ruim 20 verschillende rassen appels, peren, pruimen, kersen maar ook moerbei en mispel ontbreken niet. Een groot gedeelte wordt inmiddels via de 'Mobipers' verwerkt tot appelsap maar er wordt ook een gedeelte van het fruit bewaard in de zelf gemaakte 'fruitbewaarkast' zodat tot eind maart het eigen fruit gegeten en verwerkt kan worden. In 1978 is er een vogelbosje aangeplant van zo'n 3000 m2 met veel besdragende struiken en een variatie aan diverse inheemse boom soorten. Het bosje wordt inmiddels bewoond door onder meer bonte specht en sperwer. In het weiland ligt een natuurlijke laagte, 'kil' genoemd. Omdat dit kreekrestant in de loop der jaren behoorlijk verland was, is dit 10 jaar geleden tot op het oorspronkelijk niveau uit gediept. Dit wordt nog geaccentueerd door een dubbele rij eiken die op het hoogste gedeelte van het weiland zijn geplant. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 24