Akkerrand met dit heet bij ons roofvogelrand Foto: Alex Wieland CG-label De tweede dag werd een bezoek gebracht aan de boerderij van Rob Law, een zeer groot bedrijf, een voorbeeldbedrijf van de Conservation Grade (circa 600 hectare). Er waren naast randen, ook hagen, wandel paden en een kalkgrasland aanwezig. Voor de hoogste categorie komen alleen bedrijven in aanmerking die een zeer goede kans hebben op een waardevolle natuurwaarde in dit geval een grote oppervlakte kalkgrasland en bos. Men moet voldoen aan het Conservation Grade protocol (minimaal 10% van het bedrijf moet onder natuurbeheer liggen). Dit wordt eerst uitgebreid getoetst en geadviseerd. Als CG bedrijf krijgen je producten een CG-label en kun je leveren aan bepaalde hoogwaardige afnemers zoals in dit geval Jordans. Deze ondernemer had bovendien een contract met Jordans (bekend van de muesli). Jordans heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel en sluit contracten af met landbouwers die naast de verplichte maatregelen vanuit de overheid, extra maatregelen uitvoeren op het gebied van natuur. Het bedrijf streeft naar 10% natuur en geeft voor de extra kosten dat dit met zich meebrengt een vergoeding. De deelnemende landbouwbedrijven worden geadviseerd door deskundigen. Conclusie Op deze boerderijen hebben we waardevolle ervaringen opgedaan die we kunnen gebruiken in het agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Onze provincie is een belangrijk gebied voor akkervogels. Deze soortgroep staat sterk onder druk en met gerichte maatregelen op het gebied van agrarisch natuurbeheer kunnen we de akkervogels helpen. Ook was het nuttig om te zien hoe men in Engeland al voor sorteert op het nieuwe (Europese) gemeenschappelijk landbouwbeleid (na 2013). Al met al goed om te kunnen constateren dat we in Zeeland met onze kwaliteitsslag op het gebied van het akkerrandenbeheer op de goede weg zijn. Bovendien is het altijd handig om positieve ervaringen die elders opgedaan zijn over te nemen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 32