Een gids voor instandhouding en herstel Gids 'Herstel cultuurhistorische elementen' De afgelopen maanden zijn Frans Rothuizen en SLZ bezig geweest met het voltooien van het handboek, wat bestaat uit 25 thema's over met name technische aspecten bij het herstel van (kleine) cultuurhistorische elementen. Het is uiteindelijk niet alleen een handboek maar ook een prachtmap geworden, die vast ieder in zijn kast wil hebben staan. Binnenkort zal deze officieel gepresenteerd worden en te koop zijn in onze webwinkel. Muurplanten in Zeeland In december 2010 rolde een nieuwe SLZ uitga ve van de pers: Muurplanten in Zeeland, Een aantal groeiplaatsen vergeleken, 1993-2010, geschreven door Peter Maas in opdracht van de Provincie Zeeland. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste groeiplaatsen en vergelijkt daarbij de situatie van 1993 met die van 2010. Er zijn soorten die duidelijk in de lift zitten zoals muurvaren, stijf hardgras en tongvaren. Andere soorten lijken een achter uitgang te vertonen als muurleeuwenbek en plat beemdgras. Kademuren, oudere kerken, stadspoorten, forten, duikers en tuinmuren blijken de belangrijkste groeiplaatsen te zijn. u 7i?ri /VMn MUURPLANTEN IN ZEELAND Bfcrtaa ntal groeiplaatsen vergeleke 1993^2010 Peter Maas Het mooi vormgegeven boek sluit af met een beknopt maar handig overzicht van maatre gelen en aanbevelingen. Het boek is bij SLZ te bestellen en een PDF staat op de SLZ website www.landschapsbeheerzeeland.nl 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2011 | | pagina 34