een verhaal ■V.V- JL flffiRfc»'' De begraafplaats na de renovatie. Foto: Ko Joosst Ingekorte versie van het artikel dat door Ida Doorenweerd, Ard Hesselinken Niek Smits voor Zeeuwse Ankers is geschreven. Verscholen achter de Noorddijk bij Vrouwenpolder ligt een oude begraafplaats. Tot voor kort waren de grafstenen nog maar moeilijk te ontwaren tussen grassen, mos sen en kruiden. Maar mede dankzij de inzet van SLZ-vrijwilligers is de begraafplaats nu weer goed toegankelijk en kunnen volgen de generaties deze bijzondere plek in het landschap ook nog bewonderen. De begraafplaats De begraafplaats aan de Noorddijk te Vrouwenpolder is van 1884 tot 1954 in gebruik geweest. In die periode zijn er 430 personen begraven: 286 volwassenen en 144 kinderen. Slechts van 11 personen zijn de zerken of stenen bewaard gebleven. Maar aangezien Vrouwenpolder tot circa 1950 niet zo welvarend was, zullen veel families geen geld hebben gehad voor een grafsteen of zerk. In zulke gevallen werd het graf gemarkeerd met een houten paaltje voorzien van een nummer. Drenkelingen en militairen Het merendeel van de begravenen waren inwoners van Vrouwenpolder. Maar in uit zonderlijke situaties werden er ook overle denen van elders begraven. Zo zijn er in de periode juni 1916 tot augustus 1918 (WO I) de aangespoelde lichamen van vier onbe kende mannen ter aarde besteld. Van 21 oktober 1944 tot februari 1946, toen veel De renovatie van één van de grafstenen. Foto: SLZ 24 dorpen op Walcheren onder water ston den, werden er mensen uit de omlig gende dorpen begraven. En in novem ber 1944 werden er twee Engelse mili tairen begraven (en later overgebracht naar de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom) evenals de Duitser Dieter Benn, op 3 mei 1945 gevolgd door een Duitse marinier. Frits Lensvelt Alle personen die op begraafplaats Noorddijk zijn begraven hebben een verhaal, al zullen de meeste van deze verhalen de tand des tijds niet hebben doorstaan. Een verhaal dat wel bewaard is gebleven is dat van Frits Lensvelt sr. (1886-1945). In Zeeland verwierf Lensvelt bekendheid toen hij in 1924 op de Middelburgse Markt, in aanwezig heid van koningin Wilhelmina, een spec taculair openluchtspel regisseerde ter nagedachtenis aan de overgang van Middelburg naar de prinsgezinden 350 jaar eerder. Ook zat hij jarenlang in het bestuur van het Middelburgse kunstmu seum, verzorgde hij vele lezingen en cur sussen over kunstgeschiedenis en was hij een veelzijdig (grafisch) ontwerper. Restauratie In 2019 is de begraafplaats grondig opgeknapt. De grafmonumenten zijn gerestaureerd en het groen is onder handen genomen. In 2020 is er een bankje en informatiebord geplaatst. De restauratie vond plaats dankzij de gemeente Veere, de Frits Lensvelt De plaatsing van een bankje en informatie bord. Foto: Ko Joosse Stichting en SLZ, met medewerking van vrijwilligers van SLZ en nabestaanden van begravenen. SLZ is sinds de restau ratie verantwoordelijk voor het beheer van de begraafplaats, waar nu o.a. eco logisch maaibeheer wordt toegepast. Meld je aan als begraafplaatsvrijwilliger Lijkt het je leuk om af en toe als vrijwilli ger aan de slag te gaan op een begraaf plaats? Stuur dan een mail naar info@landschapsbeheerzeeland.nl. We vertellen je er graag meer over! Lees verder op Zeeuwse Ankers Een uitgebreidere versie van dit artikel is te vinden op www.zeeuwseankers.nl. Hier staat ook een link naar een lijst met alle begraven personen op de begraafplaats. Landschapsbeheer Zeeland Winter 2021 Samenwerken aan ons cultuurlandschap

Tijdschriftenbank Zeeland

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in | 2021 | | pagina 13