elke historicus bovendien voor het pro bleem welke hem bekende gegevens hij moet opnemen en welke niet. Want keuzes dien je als schrijver te maken, wil je tot een serieus en bovendien leesbaar boek komen. Zonder nu te willen zeggen dat een duidelijke rode draad die keuzes makkelijk maakt, is het wel zo dat door zo'n verband kan worden onderscheiden wat meer en wat minder belangrijk is. Dames en heren, ik ben aan het eind van mijn betoog gekomen. Ik heb hier een van de aspecten van mijn boek voorge legd, een aspect, u zult het hebben begre pen, waar ik veel aan hecht. Maar ik had het met u ook over heel andere zaken kunnen hebben, over het beeld van de Zeeuwse bevolking bijvoorbeeld - oran- gistisch, autoriteitsgevoelig, veelal afwach tend (de Duitsers zeggen het zelf) maar in de grond sterk afwijzend tegenover de Duitsers (het verschil tussen de theorie en de praktijk) - en de interessante verschil len die er tussen de verschillende streken in Zeeland zijn te constateren. Maar dat staat ook allemaal in het boek - het is niet voor niets zo dik! Ik dank u voor uw aandacht. De toren van Burgh stortte door een bom getroffen in zijn volle lengte voorover 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 23