GESCHIEDVORMING VAN DE TWEEDE EN BEELDVORMING WERELDOORLOG WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN LEZINGEN GEHOUDEN TIJDENS C E 5e HISTORISCHE STUDIEDAG ZATERDAG 12 MEI 1990 10.00 TOT 16.00 UUR ZEEUWSE BIBLIOTHEEK MIDDELBURG

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 3