Venema in de Groene Amsterdammer van 20 juni 1990 de lezers van Nehalennia inzicht te geven in deze discussie. Het behoeft uiteraard geen betoog dat zowel de redactie als het bestuur van dc Werk groep in deze geen partij kiezen. Ter afwisseling werden tussen de lezingen door een drietal films vertoond: 'Terug naar het eiland' (1948), 'Broken Dykes' (1944) en 'Walcheren' (1945). Met een totaal aantal deelnemers van circa 120 ziet het bestuur terug op een zeer geslaagde en onderhoudende 5e Historische Studiedag. De erkentelijkheid van het bestuur gaat uit naar het Ge meentebestuur van Middelburg en het Provinciaal Bestuur van Zeeland voor het ter beschikking stellen van subsidies voor de organisatie van deze dag. Tot slot dienen hier de namen genoemd tc worden van de harde werkers achter dc schermen die door hun inzet de publicatie van dit themanummer mogelijk hebben gemaakt: Irene Gramberg van het Rijksarchief in Zeeland, Koos en Bas Oele en Hein Kluiver. Op naar de volgende studiedag in 1991... namens het bestuur drs. L. Zoodsma secretaris 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 5