TENTOONSTELLING BODEMVONDSTEN IN DE BIBLIOTHEEK IN MIDDELBURG door Inleiding Op 10 september 1982 werd gestart met het graven van een bouwput voor de nieuwe gecombineerde Provinci ale en Openbare Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Bij deze zeer omvangrijke graafwerken kwamen tal van archeologische spo ren aan het lichtDoor de groot schaligheid van de afgraving kon van een systematisch onderzoek geen sprake zijn. Toch zijn veel belang rijke zaken op foto en tekening vast gelegd. Dit op initiatief van medewer kers van de dienst gemeentewerken te Middelburg en stadsarchivaris P.W. Sijnke. Over de mobiele arche- ologica bekommerden zich naast tal rijke particuliere verzamelaars ge- Henk Hendrikse lukkig ook de leden van de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland), afd. Zeeland. Aan hen is het te danken dat de bezoekers van de bibliotheek deze voorwerpen bij de opening konden bezichtigen. De bouwput In de bouwput kwamen tijdens het graven de funderingen bloot van de middeleeuwse stadsmuur en een ver moedelijk 16e-eeuwse kadebeschoeiing. Deze vondsten zijn op tekening en foto vastgelegd door medewerkers van de dienst gemeentewerken. In 1585/86 wordt gesproken van de bouw van huizen aan 'den Visschersdijk' zoals de Kousteensedijk in 1637 werd genoemd. Ook verschenen er pakhuizen Opmeting stadsmuur en kadebeschoeiing in de bouwput Kousteensedijk, Middelburg 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 10