Achtkantige schotel in faience met twee tekstkommen die met tinglazuur is bedekt aan de voorzijde, en met loodglazuur aan de achterzijde. De term faience ge bruikt men voor ceramiek, geheel be dekt met tinglazuur. Majolica komt in de 17e eeuw meer voor dan faience, dat weer overheerst in 18e-eeuwse vondstcomplexen Naast deze groep ceramiekvondsten zijn er glazen en metalen voorwerpen. Of we de wijnflessen tot Nederlands fabrikaat mogen rekenen is onzeker. Uit de literatuur is bekend dat Dam me vanaf het einde van de 17e eeuw per jaar 400.000 a 500.000 flessen naar Middelburg en Amsterdam uit voerde Het metaal beperkt zich tot enkele lepels en een tinnen bordje dat wij tot het kinderspeelgoed mogen reke nen. De hierboven opgesomde voorwerpen blijken tot het doorsneehuishouden van de Middelburgse burgerij te be horen, met misschien wat materiaal van de schepen. Luxewaar komt onder de vondsten niet voor. Toch wordt er door de verscheidenheid een goed beeld geschetst van een 17e- en 18e- eeuwse samenleving. De tentoonstelling In het begin van 1991 werden alle AWN-vondsten uit de bouwput aan de 'Kousteensedijk overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvond sten (PDB) in Middelburg. Op verzoek van mw. C.L. Minderhoud, cultureel coördinator van de Zeeuwse Biblio theek, die een aantal van de vondsten opnieuw wilde tentoonstellen, is een representatieve keuze uit de voor werpen gemaakt. Sommige voorwerpen dienden vóór de expositie eerst ge restaureerd te worden. Bij de re stauratie (door L. Goldschmitz, AWN, en H. Hendrikse, PDB) is gekozen voor aanvulling en daarna bijkleuring in hoofdtonen. Hierdoor blijft het aangevulde materiaal iets afwijkend. Voor deze methode is gekozen om het originele gedeelte van het aardewerk herkenbaar te houden, en tegelijk de aanvullingen ten opzichte van het geheel niet storend te doen zijn. De expositie in de Zeeuwse Biblio theek was te zien vanaf april tot en met juni in de aula van de biblio theek Literatuur Jan Baart e.a., Opgravingen in Amsterdam (Amsterdam 1977). Hemmy Clevis en Jaap Kottman, Weggegooid en teruggevonden (Deventer 1989). Encyclopedie van Zeeland dl.2 (Middelburg 1982) J. de Kleyn, Volksaardewerk in Nederland (Lochem, Gent 1986). Diverse P.Z.C.- artikelen 1982, 1985. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 13