TON N EEL BRABANT; Vlaenderen en Zeelandt. OFTE B)fondere Bejcbrijvinghe van t Hertoghdom_> Sn ile Graeffcbappen van mitsgader; Sen oprechte <zAf- becltlinghe Der Steden en Dorpen claer in gheleghen. Nu nuumtuks by -een vergaedert •door Zacharias Roman en Nicolaes Visscher. TOT MI DD EL BURGH, -By lacharias RomanBoeck-verkooper op den Burgbtinden vergulden Bijbel. eAN NO <aM. DC. LXU. Titelblad van de Roman-atlas 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 18