RIEN(G)KRIEEN door Rinus Willemsen Zeeuwse ringrijder met zijn lans en paardklaar voor de wedstrijdLet op de versierde manen en op de 'eslinterde' of 'ebreistaerte' staart. Op Walcheren Onder het trefwoord 'rien(g)krieë(n)' behandelt het Woordenboek der Zeeuw se Dialecten (WZD) het ringsteken, dat voornamelijk op Walcheren heden ten dage nog beoefend wordt. Het is een traditioneel volksspel, dat vroeger ook op Zuid-Beveland werd beoefend Op Walcheren kwamen voornamelijk de boerenzoons op derde Pinkster dag of op de zaterdag van de plaat selijke kermis op hun ongezadelde paarden 'in de baene'. Nog vinden er ieder jaar op 'Pinkster drie' op Walcheren zulke wedstrijden plaats. Hoogtepunten van deze krachtmetin gen zijn ongetwijfeld de wedstrijden tijdens de Folkloristische dagen in juli en augustus. Dan verdringen zich duizenden toeristen op het Middel burgse Molenwater om dit spektakel bij te wonen. De oorsprong van dit ringrijden te paard moeten we ver moedelijk zoeken in het middeleeuw se steekspel, het toernooi van de ridders. Als volksspel komen we dit tegen in de 17e eeuw. Het aristocra tisch karakter behield het spel ook als spel van boerenzoons en -knech ten. De prijzen werden vaak beschik baar gesteld en uitgereikt door de ambachtsheer of burgemeester. Buiten Walcheren Het WZD zegt dat op Zuid-Beveland tot het eerste kwart van deze eeuw het ringrijden voorkwam. Voorname lijk in de dorpen van de Zak van Zuid-Beveland. Het was verbonden met de kermis te Heinkenszand en de wedstrijden vonden plaats op zaterdag of maandag van die ker mis (begin juli). In Oudelande, Nis- 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 22