betrokkenheid met het maatschappe lijk gebeuren benadrukt, zoals zijn bestuurslidmaatschap van het Zeeuw se Kruis, zijn werk t.b.v. het be jaardentehuis en last but not least het werk voor de Zeeuwsche Vereeni- ging voor Dialectonderzoek! Jannie en Rienus! Ons wensen julder nog erg vee helukkige in werkzème jaeren toe saemen mit de kinders in de kleine guzen. Zélf open me datte je ollebeie nog êêl lange bie onze Vereeniging mag bluven! A.F.v.d.Z.-V.S. Algemeen Onze Vereeniging verzorgde behalve de wekelijkse uitzendingen in samen werking met Omroep Zeeland een cur susavond voor de C.B.T.B. afdeling Walcheren en een dialectmiddag voor de Stichting Welzijn Ouderen, platte land Walcheren. Dit was een voor drachtenmiddag door en voor ouderen. Een lezing werd gehouden voor de be woners van het verpleeghuis Ter Valcke. We besloten de lezingen met een le zing voor de Soroptimist Internatio nal Club 'Walcheren' en 'Schouwen- Duiveland' Liedjes Dank zij Omroep Zeeland waren we als Vereeniging weer wekelijks in de lucht, wat ons de gelegenheid gaf een breder publiek te bereiken. Luisteraars belden ons op, schreven of reageerden tijdens de uitzending. Mevr. Van Beveren uit 's-Gravenpolder stuurde ons een Zeeuws kinderliedje. Het luidt als volgt: Touter, touter Jöósje, Jan Dirks is dóód, Jan Dirkse van Kadieke maekt de mensen rieke. Jonge Jan, ouwe Jan, Pieter Klaos, de tummerman. Tummer mien 'n 'uusje, op 't stêênen sluusje. Op 't stêênen kerk'of, slaen ze mekaor de kop of. Ook ontvingen we de volgende aftel liedjes A.B.C.D.E.FZ. Dat bin de 26 letters van het Nederlandse alfabeth. Van A toet Z, en jie bint 'm net. Ikke, bikke, borretje. De mééster 'ei 'n snorretje, de mééster 'ei 'n sik, af bin ik. Uit Noordgouwe kwam: Erte, perte, pof, jie bin of. Mevr. Hamelink-van Hermon (Kg) schrijft ons: 'In Oost Zeeuwsch- Vlaanderen hebben wij van de Bel gische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog het volgende liedje overgenomen en onze vader zong het voor ons Juntekesjot, juntekesjot Nao hróótemoeder om 'n nieuwe rock D'n ouwen is versleet'n Da zat'n zovee kabiterkes in Die en ons Jantje gebeet'n. Zij stuurde ons nog een ander liedje, waarvan de beginregels haar ontgaan zijn Wie kan ons liedje volledig maken? 'n Koeke as 'n wan die ad ons kindje nie draogen kan. Leg t'm maor in de spinde da kan ons kindje 'm wè vinde, leg t'm maor op 't onderste bord, anders bin z'n ermpjes te kort. Het volgend speelliedje komt uit Serooskerke (W) Naatje, Naatje, ben je boven? Jae mevrouw, 'k schudde 't bed. Denk je dan wel aan de vlooien? Jae mevrouw, 'k ze net. 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 44