'ange (Nwn); z'n luppe 'ieng op 't llde knopsgat (Ha); z'n broek 'ieng op lêêg waeter Scherp; dezelfde uitdr. volgens Hkz voor: was te lang, en het tegengestelde: 'n hoogwaeterbroek)(hij was) niet in de moed (Nz). 18. 't Is 'n zienkschip: een mislukking. ZVW (Wtk: zelden); LvA (Ax); W (Kod; Osbzienkend schip; Rtm: id.); ZB (Bzl: zelden; Gs;Ha;Hkz: zien- kend schip; Hkz: zienkend schip; Kpl: twijfelt; Ndp: zienkend schip Ril); NB (Ks); SchD (Bns; ook: zienkend schip; BwhjNwk: zienkend schip; Dsr: ook id.;Hsd: id.; Zr, ook: zienkend schip). Phi/T (Phi/Ovm; Ovmook zienkend schip; Po: zienkend schip; Tln;i.); Gofl (Dl;Hkg: zinkend schip; Odp:id). Anders: hezonken schip (Nwk); waeterschip (Ntg; Sah) appelschip (Nvt;Wkp); misval (Cg); bescheten uitgekommen (Cg). 19. De kaove rookt: de schoorsteen rookt. ZVW (Adb); ZB (Kb); SchD (Bns). Anders schouw(e) (Wtk; Ax ;Nz;Zsg;Klz;Lam/Kt;Cg; Nwn; Dob Osb Bzl; Gpol; Ha; Hkz Kb Ndp Nss Ovz/Dw ;Wmd;Kg;Ks;Wsk;Bns;Dsr;Hsd; Nwk; ZrPhi/ Ovm Po; Scherp Svn;Dl;Ntg; Odp ;Ogp)pupe (Ntg). In een uitdr.: de schouwe roakt: de zaken gaan goed (Wsk). 20. De klêêre laege ès en dès in de kaemer: her en der, overal verspreid. ZVW (Adb;Rtc;Wtk)LvA (Zsg); W (Kod;Wkp); ZB (Bzl; Gpol; GsHa; Hkz KbKplKtg; Ndp NssOvz/Dw Ril; SchrWdeWmd)NB (Kg;Ks;Wsk); SchD (Bns); T (Ovm; SvnTin)GOfl (Ogp). Anders: ers en ders (Osb;Rtm;Kg; Dsr); ès in dwès(deu) (Ax); ers en dwers (Kod); oes en ès (Adb); ès in eus (Nvt). 21. Da jo(e)nk/ 't kind(je) bezêêrde(n) 'm nie: bewoog zich niet. LvH (Lam/ Kt: - z'n eighen 'êêlemaol nie mêêr)Door Bns opgevat als 'verwonden, pijn doen'; in de vorm boezeren bevestigd door LvA (Nz);ZVO-zd (Cg;Kw; Nwn). Anders: verwiggelen (Nz); vergoggen (Ha;Rll). 22. Ze laet dad ouw mens hlad ver'onte: verkommeren, verslonzen. Zie ook vraag A hierna. ZVW (Wtk: ver'oont'n)W (Kod;Wkp); ZB (GsHkzSchr) NB (Ks); SchD (BNs); GOfl (Dl: oud;Ntg). Anders: ver'onteneren (Ril); een ver'onteneerd huis (Gs/Hkz/Hrh)ver'abbezakke(n) (AxRtm Ha; Ril; KsOvmTinOgp)verhuttele (Kod); vergouwelóóze (Ha); verouwelóóze (Ktg;Ndp); verintereste (Phi/Ovm); verdiezelewere (Svn); onderkomme(n) (Ax;Nwn). Vermelding van het 'stamwoord' in een 'onten viezerik (Ntg); 'n 'onte vuulek (Odp); 'n 'onterek (Odp). 23. Komme ze bie de fiets?: met -, op -, per fiets. ZVW AdbBskRtcWtk) W (Kod); ZB (Bzl; Gpol; GsGs/Hkz HrhHa; Hkz KbKpl; Ndp NssRil; Schr; Wmd); NB (Ks); SchD (Bns); Phi/T (Phi/OvmOvm) 24. D'r zit 'n krienkel in de ketti(n)k/kettienk/kittikeen kink in de ka bel. ZVW (Rtc;Wtk); LvA (Nz); LvH (Lam/Kt); W (Osb); ZB (Gpol: 'n k. in de kaobel; GsHa; Hkz KbKplKtg: niet als uitdr., wel: een k. in 'n touwe; Ril, ook: kriengel)NB (Ks); SchD (Bns;Dsr); T (Ovm); GOfl (Dl;Odp: wel letterlijk slag;Ogp). Anders met knossel (Ax); met kroenkel (DobKod; GsNssWde; Wolfmet kronkel (Kb: k. in de kabel; Ks;Nwk); met kienkel (Dsr); met lienke (Ax)Andere uitdr.: da wérkt op 'n snaer'n (Ax) 25. De laoie/laaie sloeg d'r/t'r uut: de vlam sloeg er uit. ZVW (Rtc;Wtk: mogelijk); LvA (Ax)W (Dob;Kod); ZB (Bzl: ook daken vl-ieg't in de laaie; Gpol; GsGs/HkzHrhHa; Hkz KbNdp laaie oud laoie; Nss RilSchrWde) NB (Ks); SchD (Bns;Dsr; Zr)T (Ovm;Svn: 't stieng in de laoie)GOfl (Odp, ook fig.: de laoje sloeg uut m'n keele b.v. bij teveel peper). Vraag A: woorden die met vernieling, verwaarlozing te maken hebben. Ver'abbezakkenZVW (Adb Bsk; B vtNvtRtcWtk)LvA (Ax;Zsg); LvH (Klz Lam/Kt)W (KodRtm Wkp)ZB (B zlGpol; GsHa; Hkz Kb KplKtg;

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 52