VVsk); SchD (Bwh/Nwk; DsrHsdNg; Rns)Phi/T Phi/Ovm Ovm; Scherp on'uus; Svn;Tln); GOfl (Dl: oud; Sah; Smd) Ondeus doe(n)/doeë. ZB (Bzl; Kn;Kpl; SchrWde)T (Svn). Onnes (doen). NB (VVsk: oud); SchD (Zr); T (Po). Onnesje doe. SchD (Bns). Onrein (spelen). ZB (Ha: oud). Poeten. LvA (Ax: in het bijz. bij het knikkeren). Duumpje 'ouwen. ZB (Ktg: bij het knikkeren). Bijzonder opm.: 'aerzak een gemeen moeilijk mens, mispunt. W (Kod; Wkp)ZB (Gs/Rll;Ndp) vrek. ZB (Hkz). Vraag C: woorden voor gehaktbal. Wostebolle. ZVW (Nvt;Rtc); LvA (Ax;Nz;Zsg); W (Dob Kod; Osb Rtm Wkp wostbolle)ZB (BzlGpol; GsGs/Hkz/HrhHa; Hkz Kb Kn; Kpl; Ndp Nss Ovz/DwRil; SchrWdeWolf)NB Kg: m.n. van varkensvlees en spek tgov gehaktbal: van vet rundvlees; Ks;Wsk); SchD (Dsr, ook: wosteballetje Hsd: heel vet, 'witte worst' tgov. gehaktbal: van mager vlees; Ng: worstebal iets anders dan balie gehakt); Phi/T (Phi/Ovm: wostebal; Ovm: id., van varkensvlees; Scherp: wostebal(le)van het varken; Svn: id.); GOfl (Dl: worsteballe, oud;Dl/Hkg: worsteballe; Ntg: worstebal; OgpjSah worsteballe; Smd: worstebal) Bolle woste. ZB (Gpol;Kpl). Bolletje woste. ZB (BzlHa; Kpl; Ktg; WdeWmd) Bolie(tje) gekapt. LvA (Ax); LvH (Lam/Kt: balleken-)ZVo zd (Cg;Nwn: bolle -); W (Wkp: oud); ZB (Gs); SchD (Zr: balletje -) Balie hak. T (Anl). Frikkedil. ZVW (Bsk); LvA (Ax) Frikkedille. ZVW (Bsk;Bvt;Nvt: oud; Rtc;Wtk); LvA (Ax;Zsg); W (Kod); NB (Ks;Wsk: oud). FriekedilleZB (Ndp) Frikkedel. ZVO-zd (Kw); W (Kod); ZB (Bzl); SchD (Hsd); GOfl (Odp). Ki(e)pkapZVO-zd (Cg). Medewerkers/sters vragenlijst Als u straks uw vragenlijst doorleest en daarna weer invult, bent u één van de vijfenzeventig personen die trouw de vragenlijst ingevuld op de post doen. Daar is de vereniging u dankbaar voor. Op deze manier komen een heleboel woorden en uitdrukkingen in ons bezit, die wij op onze beurt aan u doorgeven in Nehalennia en straks in het tweede deel van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Van nu af aan gaat er misschien iets veranderen. Als het aantal mede werkers/sters dat deze lijsten invult, verdubbeltDat is onze bedoeling met dit berichtje. Dan werkt namelijk het onderzoek nog efficiënter. We bedoelen het aantal medewerkers/sters in uw N.B. streek. Want daar kunt u iets aan doen. Als u -uw lijst vroeger invulde, kopieer dan de lege lijst en vul de kopie samen met een ander in. Het origineel kunt u zelf invullen. -uw lijst nog nooit invulde, probeer het dan deze keer. U zult niet alle vragen kunnen beant woorden; soms zijn het er maar enke le, maar wij zijn er tevreden mee: ook een 'nee' is een antwoord! In 'n volgende aflevering van Nehalen nia maken we bekend, of ook in uw regio het aantal ingevulde en terugge stuurde vragenlijsten verdubbeld is. R.W./N.B. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 54