VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Pag. 3 Foto B. Oele, Kapelle Pag. 8 Tekening Dienst Gemeentewerken Middelburg Pag. 9 C. Goliat17e eeuw. Repr. B. Oele, Kapelle Pag. 10 en 11 Foto B. Oele, Kapelle Pag. 13 RAZ NAGM inv. nr. 115 Pag. 16 Zelandia Illustrata aanwinsten 1991 Pag. 21 en 22 Woordenboek der Zeeuwse Dialecten Pag. 25 Boekhandel Joop Volkeri Pag. 33 Foto mevr. A. de Pree, Colijnsplaat Pag. 38 Tekening D. Roozemond, Stavenisse Pag. 44 en 45 P. Labruyère, Vlissingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 55