constructies Zeeuwsch-Vlaan deren' (pp. 75-87). Brand, die het histo risch besef met de paplepel kreeg ingegeven, laat zien hoe vooral door impulsen en verzoeken van buitenaf zijn respectieve onderzoeksobjecten zich afbakenden. Hij r.olde op zijn terrein a.h.w. van het een in het ander, en doet nauwkeurig opgave van het hoe en wanneer, van zijn werkwijzen, de bij zijn kaartproduk- tie gebruikte materialen en de publi cistische sporen van zijn interesse. Zonder Brands publicaties over het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland en de Zeeuws-Vlaamse fortificaties zou den veel trefwoorden in de Encyclo- pedie van Zeeland nooit tot stand gekomen zijn - Gottschalks studie van Oost Zeeuws-Vlaanderen was er nog niet! Literatuur Dat volgens de samenstellers van de Gids voor historisch onderzoek in Zeeland de Zeelandcatalogus (onder- deel van de geautomatiseerde catalo gus van de Zeeuwse Bibliotheek) dienst kan doen als lopende (historische) bibliografie van Zeeland is een op vatting die getuigt van te grote be rusting. De Zeelandcatalogus is heel nuttig - hoewel niet vrij van onvolko menheden -, maar slechts te raadple gen in openbare bibliotheken en op het Rijksarchief; in een andere werk omgeving of thuis heb je er niets aan. Het niet afzonderlijk als bron behan delen van de historiografische litera tuur in de gids mag trouwens wel een schromelijke nalatigheid worden ge noemd, maar hangt misschien samen met de strikt instrumentalistische vi sie op deze literatuur in het boek. Een visie die tot op zekere hoogte te rechtvaardigen is: we hebben ten slotte een onderzoeksgids in handen. Maar Meijer c.s. gaan - noodgedwongen? - uit van te scherp omlijnde fasen die bij historisch onderzoek moeten worden onderscheiden: raadpleging van de literatuur vindt plaats in de antichambre, terwijl men zich kenne lijk alleen bij de bestudering van primaire bronnen in de eigenlijke audi├źntiezaal van de geschiedenis be vindt. In zo'n opvatting blijft de 'geschiedenis van de (regionale) ge- Een ansichtkaart uit 1906. (Zeeuws Documentatiecentrum) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 16