i i It wl Ff Free van de Schoofkas In de Zeeuwsch-Vlaamse editie van De Stem verschijnt sedert 1985 een bijdrage geschreven onder het pseu doniem van Free van de üchoofkas. Free is goed thuis in de streektaal van het Land van Hulst. Met vaardi ge pen zet hij de vierregelige rijmen op het papier. Zijn taal is vaak plastisch. Dikwijls neemt hij de lo kale politiek uit Oost Zeeuwseh- Vlaanderen als onderwerp van zijn pennevruchten, maar ook de spannin gen in de Middelburgse Abdij, begin dit jaar, ontgingen hem niet en inspi reerden hem tot puntige op- en aan merkingen. Op zaterdag 2 maart schreef Free onder de titel 'Ze lokk'n 't ammel zelf uit!': Daor is al eel lekker prijsgeschoten fleeweek, de Staoten èn ulder werk gedaon Nou wijOok de leste vuilkes wegwer ken, daor kom 't nou op aon! 't Woord is nou aon 't rood potlood, sting 'r overlest in tees krant. Zo ist: weg mee scharreljèrs en kon tekruipers! Drumtie maor naor de kant Prachtige streekpoëzie zet Free neer als het gaat over de natuur, zijn natuur. Ook daarin signaleert hij met opgeheven vinger de lokale misstan den, vaak met een zucht van berus ting. De geur van spruiten, een gevolg van de opkomende grove tuin - bouw, is Free niet ontgaan. Onze poëet heeft blijkbaar niet alleen een scherp waarnemingsoog, maar ook een fijne neus Nou da weer! Veel zon en weinug wind,d'n of onder zaoi, voorjaor last alle kanten; ouwen overjas ijj' niemer nodug, de koekoek schijt ost in ouw wanten. Wat toe n'n mens? IJ pakt zijn fiets- ken en ij trekt naor buiten. Wat merktij daor? 't Land van Ulst da stink naor spruiten! "pte-e. van de. fMS'" Jaoren ouwen bult algedraoid van smerres vroeg tot saoves laot, sjouwen dag in dag uit, jaor nao jaor, maor één dingen da vast staot: pas naor't pensjoen ist'r eindeluk wa tijd om de veugels t'oren fluiten. Wa d'ijje mij te doen: nou riekte polders-wijd de lucht van spruiten! N'n blauwen lucht, 'n witte wolk, in de polder nie as voorjaor. De zwarten doorn blom, al'n eenkei geel kop ken ier en taor; nog weinug groen in't land, meest nog nie as grote bruine kluiten en over alles enen: dienen aokelugen reuk van spruiten! Ne kieviet schermt voor zijn aiers, ij krijg ambras meej'n zwarte kraoi. Die n'n aos gèt zoveel tij kan de pol der deur, verschoten van't geronk ent gedraoi van n'n groten trekker, want d'n boer begin zijn jaor weer 's mee spuiten; ook da stinkt veel maor alt nog minder as dienen lucht van spruiten! IJzer keuj nie buigen mee ouw handen, staol dus nog veel minder. In n'n polder waor gewerkt oor ijj' as fietser allicht wa d'inder: 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 23