dingen in onze hoofdstad, antwoordde de teruggekeerde bezoeker: 't Was zó wèrm in Middelburg, 't zwêêt liep mee straelen van de Lange Jan. Een landarbeider zei eens over zijn broer, die zeer zuinig was: Ie wil mee 'n aerebezensladdertje op dek krupe. Onbespied deponeerde een 'Kortjeë- naer' steeds zijn moestuinafval bij een ander. De gedupeerde zei: D'n dieën is net as de katte, die striekt de broek ók aoltied bie 'n ander. Toen in het voorjaar een kouwelijke onderwijzer nog lang met wanten aan naar school ging, zei een dorpsgenoot hierover eens: Die laet de koekoek aoltied in z'n wanten kakke. Wij stalen een worteltje in de tuin van een dorpsnotabel. Hij kwam juist aanfietsen. Wij natuurlijk aan de haal. Hij riep ons na: Kwae jonge, as je nog 's 'n kêêr dat durft, dan heef 'k j'aolemaele 'n trap, da julder zó varre vliehe, as 'n 'aes in zes we- ken kan loape. Volgende keer komen we graag met nog meer uitdrukkingen. Limericks Het radioprogramma Goed Zeeuws wordt elke keer met een limerick afgesloten. Deze limericks, soms met maatschappijkritisch karakter, werden ons gezonden door luisteraars, ook leden van onze Vereeniging. Wij laten een bloemlezing volgen. Dhr. Ad Leijdekkers (Zr) droeg een vijftal 'mossellimericks' voor in het Schouws dialect. 'n Deftige mossel uut Krommenie Dronk graeg 'n drankje mit 'n zoutje d'r bie. De gevolgen laete d'r eige verstae: Ie is 'êêl deftig van ons énegegae, As 'n artig apje bie 'n flesse Chablis... 'n Mollige mossel uut Ziepe Kon êên dieng ma nie begriepe Z' ad d'r artje verpand An 'n vuufoek (zeester) op 't strand, Ma die kon allêênig ma niepe... Bie 'n mossel verwaeterd in 't Slikgat' Zaege z' in de wienkel dat 'n nog 'n baerd ad! Ie wier daenig berispt En êêl gauw geknispt Zo at 'n wi Zêêuws in de pot zat! 'n Belgische mossel in de Lier Die was verzot op trappistenbier. E noe, twint (tijdens) 't koken Eit 'n 't nog geroke Want ie zette gauw z'n schellepe op 'n kier. 'n Slikmossel uut Kerkwèrreve Droeg d'r ongeluk mit 'vèrreve'. Toe z'in 't kooknat was verdwene Siste ze vals nog vó d'r éne: 'Die panne za'k 's effen bedèrreve.' Uit 's-Gravenpolder bereikte ons de volgende. D'r weunde 'n wuufje in Rilland-Bath Die was 't boajen in Bath goed zat. Ze zei: "k Wille joe wè vertelle, 'k Gae liever zwemme in Kapelle Dan ielken dag boaje in Bath.' 'n Beweuner van 's-Gravenpolder Vond vee kerkelijke verbóójen mè kolder. Ie docht: Wat je nie ziet, Dat dêêrt toch ook nie. Daerom keek 'n mè T.V. op zolder! Leven op het platteland In Nehalennia 83 zijn de onderschrif ten bij de tekeningen van dhr. Labruy- ère bij wijze van proef in manuscript- vorm weergegeven. Voor veel lezers bleek dit onduidelijk, waardoor we deze keer heel weinig reacties ontvin gen. In het vervolg hopen we weer op de oude manier voort te gaan. We brengen de onderschriften bij de vorige tekeningen nogmaals onder uw aandacht, en verwijzen voor de tekeningen naar Neh. 83, pp. 44- 45 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 36