SchD (Dsr)GOH (Dl: vaag bekend). Anders: ie ei z'n dek verhuld (Gpol); 'n houwe dek (Kod;Gs); 'n zuiver dek 'enome/ 'n zulvre dek (Gpol;Po); z'n goed belicht (Zr); - op z'n 'uus gelicht (Phi;Svn); ie ei z'n eihe gelicht (Svn): (heeft) z'n hoed veriepeteekt (Po). 28. Da bin/zien zeiende/zeggende woorden: het staat niet zwart op wit. ZVW (Gde; NvtObg; Sis)LvA (Ax;Zsg),; LvH (Te); W (Kod); ZB (Bzl; Gpol; Ha;Ndp Nss;Ril; Wde)NB (Col;Kg;Ks; Wsk) SchD (Bns;Dsr;Hsd; Ng;Zr); Phi/T (Phi; Ovm Po; Svn)Variant: zeggens woorden (DW/Ovz; Ha; Kpl; Ktg; Ril)zeg(s)woorde(n) (Cg;Nwn). Anders: beloofde w. (Nz); 't is niet beschreve (Dl). 29. Da besan nie: dat hindert niet, is geen bezwaar. ZVW (AdbGde;Nvt oud;Sls); W (Kod;Osb); SchD (Bns)Anders: da's nie zo vrêêd (Nz); 't riskeer nie (Klz); dat rot nie (Bzl: plat); dat misstae nie (Ks); da besté nie (Rns); dat deerte nie/het deer niks (Ks;Rns). 30. Da missan nie: dat hindert niet, is geen bezwaar. ZVW (Bsk;Bvt;Gde; Obg; Sdk; SisWtk: mussan (met u van put; mesan (doffe e)LvA (Ax: ook mesan; Nz;Zsg: messan)W (Kod: twijfelt). Hierbij: 'k d'r mis- sant van last van (Ha: oud). A. Beantwoording met betr. tot verschillende woorden van (ver)schroeien' Schoepere(n)ZVW (AdbBskjBvtGde; NvtObg; Sdk; Sis; Wtk) Broeie(n) ZVW (Sdk); LvA (Ax;Zsg); ZVO-zd (Kw); W (Dob: o.a.van hooi;Kod); ZB (Gs; Kpl: door brandnetels; NdpjSchr); NB (Col;Ks; Wsk); SchD (DsrRns; Zr)Phi/T (Phi/OvmPo; Svn)GOfl (Dl). Schouwe(n)W (Kod); NB (Ks). Beschouwe(n)W (Bgk/Dob: door zon verbrand; Dob: id.;Kod: ook door zonnebrandOKdoor zonnebrand,oudOsb Rtm) Schoeie(n). LvH (Klz). Zaele(n)ZB (Gs). Zóóle(n)ZB (Bzl;Dw/Ovz Ewd/OvzGpol;Ha;Kn; Kpl; Ktg; Ndp m.n. van textiel;Nss: van kleding te dicht bij het vuur;RU;Wmd)NB (Col; Ks;Wsk); SchD (Ng;Ow;Zr); Phi/T (Phi/Ovm ;Ovm Po; Scherp Svn; Tin) GOfl (Dl: oud; Ntg;Odp OgpSahSmd) Verzöóle(n). GOfl (Dl). Smeulen. ZVO-zd (Cg); GOfl (Dl). Deu(r) de vlamme gerocht. W (Kod). B. Beantwoording met betr. tot woorden voor het aangenaam doorbrengen van de tijd, tijdverdrijf zoeken. Divendêêre(n)T (Po). Diverdêêre(n)ZB (Dw/Ovz: oud;Gs); NB (Col). Verdivendêêre(n)ZB (Nss;Rll); NB (Col); SchD (Dsr;Hsd); T (Po); GOfl (Dl). Verdiverdêêre(n)ZB (Bzl). Verdiventêêre(n)T (Svn: oud); GOfl (Dl). Divertizêêre(n)Geen bevestiging. Verdiverêêre(n)NB (Kg). Verdifferendëëre(n)ZB (Wmd). Diver-divvetiesieW (DobKodOk;Osb) Differendoasje. GOfl (Smd). VerdievendasieZB (Ha;Kn); SchD (Hsd: -daosje; Rns: -doasie)GOfl (Dl: -daosje) VerdieverdasjeZB (Ha).

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 42