Ainmezere(n) /ammezêêre(n)ZVW (AdbBsk; GdeNvt ;Obg; SdkSisWtk: ammu-) LvA (Ax;Nz;Zsg); LvH (Lam/KtfTe); ZVO-zd (Cg; KwNwn) W (Bgk)Dob Kodammu-)ZB (Bzl;Ewd/Ovz GpolGsHa; Kpl; Ndp Wde) NB (Ks); SchD (Bns;Dsr;Ng) Phi/T (Phi; Anl;OvmPo)GOfl (Odp; Ogp) Leute maeke(n). NB (Ks). Verpóóze(n)ZB (Bzl). C. Beantwoording met betr. tot woorden voor iemand aanspreken aanklampen. Andoewe(n)ZB (Kpl/Gpol); T (Anl)GOfl (Dl;Odp). Anpakke(n)ZB (RU). An(h)ouwe(n)ZVW (Adb ;Bsk; Gde; NvtObg; Sdk; SisWtk)LvA (Ax; Zsg)LvH (Lam/Kt); ZVO-zd (Cg: oan'aen; Kw;Nwn: oan'aen)W (Bgk DobDob Kod; Ok; OsbRtm)ZB (Dw/Ovz ;Ewd/OvzGpol; Gs. Ha; Kpl; Ktg; Ndp Nss; SchrWdp Wmd)NB (Col;Kg;KsWsk)SchD (Bns;Bwh/Nwk; Dsr ;Nwk; Rns; Zr)Phi/T (Phi; Anl; Ovm ;Po; ScherpSvn)GOfl (Dl.Ntg; OdpOgpSmd) Aanschieten. ZB (Bzl). An-/oanpelle(n)LvA (Ax;Zsg); LvH (Klz;Te); W (Kod); ZB (Gpol;Gs; Ha;Kn;Rll;WDe;Wmd)Phi/T (Phi,OvmPo; Svn;Tin) Ankraoje(n)Geen bevestiging. Anpraete(n)SchD (Ng). Staende 'ouwe(n. T (Anl)GOfl (Dl) Toch nog maar eens over lamsoren/-oorVia mijn register op in Neha- lennia behandelde woorden kwam ik er achter, dat de kwestie daarin al eerder ter sprake is gekomen, nl. in nr. 37 (1980), blz. 21; nr. 43 ('82), blz. 35; nr. 44 ('82), blz. 24 volg.; bovendien in het regi- oboek voor het Land van Axel op blz. 55. Dit voor de volledigheid en om ere te geven wie(n) ere toekomt. Het aantal terugontvangen lijsten bedraagt 88. N.B. VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Pag. 11 en 12 H. Jongepier en B. Oele Pag. 14 Zeeuws Documentatiecentrum Pag. 18 J. Wolterbeek Pag. 20 Henk van der Hoeven Pag. 21 Rony Ivens Pag. 22 J. de Bruin Pag. 23 Sinke Kommejan Pag. 27 R. Willemsen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 43