WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE VAN HET KONINKLIJK ZEEUWSSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN Financieel overzicht 1990 bijlege 2 Ontvangsten Uitgaven Saldo 1 januari 1990 3229,75 Onkosten uitgave Nehalennia f 21944,97 Contributie 1989 27,50 Porto 2075,39 Contributie 1990 20550,- Onkosten studiedag 1990 5840,96 Contributie 1991 11 4050,- Onkosten excursie en Jr.verg" 1741.- Verkoop losse nummers 89,- Onkosten secr./penn. 449,18 Deelname studiedag 3565,- Terugbetaling voorschot ZVD 2000,- Deelname excursie/jaarverg. 1735,25 Inkoop boeken 46,50 Bijdrage Genootschap 1990 800,- Vergaderingen en lezingen 322,43 Subs.Prov.Zld. studiedg.'88 897,50 Diversen 445,- Subs.Prov.Zld. studiedg.'89 11 1835,20 Saldo giro 31 dec. 1990 4766,90 Subs.Gem.M.burg studiedg'89 2000,- Giften 300,- Rente 253,33 Stichting N.R.I. 89,80 Z.V.D. per vergissing bet. 11 210,- 39642,33 39642,33 Berekening zuiver saldo 1990 Saldo 1 januari 1990 3229,75 Drukkosten Nehalennia 4e kw 1990 3407 ,58 Drukkerij v.d.Peyl copyproof Neh." 210 ,93 Factuur postale diensten 342 ,20 Contributie 1991 4050 ƒ11240,46 Te ontvangen subsidie 1990 5900 Saldo giro 31 dec. 1990 4766 ,90 10666,90 negatief saldo 573,56 nog terug te betalen voorschot uitgave Zeeuwse Studieën 3 2000,- Begroting 1992 bijlage 3 Ontvangsten Uitgaven Contributie 875 x 25,- f 21875,- Drukkosten Nehalennia 17500,- Verkoop losse nummers 150,- Porto Nehalennia 2200,- Verkoop Zeeuwse Studiën 250,- Onkosten adresbestand 750,- Deelname studiedag 3500,- Onkosten studiedag 1 7800,- Subsidie studiedag 4000,- Onkosten reis en jaarverg.' 2050,- Deelname reis en jaarverg. 1750,- Onkosten serc/penn 375,- Bijdrage Genootschap 800,- Vergaderingen en projecten' 650,- Zeeuwse Studieën 1000,- f 32325,- 32325,-

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 49