OVER BOEKEN Leuterverhaelen oover de Weststraete door Sors van Piejt van Sors. Uitg. Kees van Gert van Koppen, Ouddorp; druk Kranse, Sommelsdijk. Prijs 24,90. Ouddorp, 21 augustus 1991. Een 30- tal genodigden was getuige van de presentatie van het nieuwe boekje Leuterverhaelen oover de Weststraete door Sors van Piejt van Sors. De meeste aanwezigen hadden wel iets met het dialect te maken. Auteur, uitgever, drukker,de Werkgroep dia lectonderzoek, gemeentebestuurders en anderen, van wie ik er één noem: drs. A.F. van der Zande-Vleugels Schutter, de voorzitter van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect onderzoek. In het voormalige Raadhuis/Polderhuis, dat thans een museumfunktie vervult, kregen we een plaats in oude school banken. We zaten wel een beetje klem, maar de sfeer was héél echt. Vóór ons lag in het gootje de kroontjespen, compleet met inkt in de pot. Je kon je ogen de kost aan de oude onover troffen wandplaten geven. Pau Heerschap, neerlandicus, tevens autochtone Ouddorper opent met een hartelijk welkom. Uitgever Kees van Koppen baant daarna de weg voor de presentatie door de auteur Sors van Piejt van Sors. Deze (hoewel elders woonachtig) blijkt het Ouddorpse dialect nog prima te beheersen. Hij vindt het jammer dat - mede door de invloed van massaal toerisme? - het dialect in een hoek gedreven wordt. Als nevenverschijn sel constateert hij, dat de dialect spreker zich een beetje schaamt voor zijn taal. Ten onrechte! De taal is iets unieks, zij verandert steeds; er verdwijnen woorden en uitdrukkingen, en er komen ook nieuwe begrippen bij. De spreker spreekt nog van: "t stier vammen fiets' en van 'viertoren'en hij zegt nog 'ievers' als hij 'ergens' bedoelt. (De laatste twee vind je niet in het Woordenboek der Zeeuwse Dialec ten.) Het nieuwe boekje bevat verhalen over mensen en lokaties van zo'n 60 a 70 jaar terug. Een 40-tal foto's van de Weststraat en omgeving verlucht het geheel. De auteur beschouwt zichzelf als 'n ouwe schriever, weliswaar geen Smytegelt, maar een schrijver die de 75 al achter de zich heeft. Vóór het boekje verscheen zijn de schetsen 'êêrst over de horre geweest' bij de'werkgroep dialectongerzoek' De auteur biedt daarna aan burgemees ter Van Velzen 'het eerste exemplaar' van zijn boekje aan. Deze bedankt daar heel spontaan voor. Nadat de schrijver één van z'n leu- terverhaeltjes heeft voorgedragen, waarin beschreven wordt hoe iemand zich vroeger 'in de winkel van de meisjes van Krien Kastelein' een pas sende nachtspiegel aanschafte, kon digt Pau Heerschap aan, dat er een 'glaesje mi 'n diengesje' op ons wacht, en dan is het officiële gedeelte voor bij. A. Wagner Bevelands volksleven M.J. Geuze, Het leven op een Zuid- Bevelands dorp rond 1900: Wat moeder vertelde (Publikatie van de Archief dienst nr. 28, Goes 1991). 24 biz., afbn. Prijs 7,50. M. Mallekote, Een sikkel als souve- nier: Landarbeid op Zuid-Beveland in het begin van deze eeuw (Publika tie van de Archiefdienst nr. 29, Goes 1991), 49 blz., afbn. Prijs 15,-. De Archiefdienst van de Gemeente Goes biedt met de uitgave van zijn Publikaties nrs. 28 en 29 'inside information' over Bevelands volks leven in de periode 1900-1940. M.J. Geuze uit 's-Heer Arendskerke deelt in Het leven op een Zuid-Bevelands dorp rond 1900 verhalen mee die zijn moeder hem vertelde; 't betreffen dus haar jeugdherinneringen, door Geuze genoteerd en vervolgens in talrijke hoofdstukjes geordend: winkels, han- 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 20