leken en kunstliefhebbers zullen ver langen. De Zeeuwen en hun geschie denis, de geuzen en hun oorlogvoering, maar ook de scheepstypen komen ter sprake. Kunsthistorische aspecten, zoals opdrachtgevers, ontwerpers, ateliers en weeftechnieken maken het verhaal compleet. Een uitgebreide summary en de En gelstalige bijschriften bij de illustra ties maken deze Zeeuwse kunstschat voor een internationaal publiek toe gankelijk Op zoek naar het beulszwaard, het Museumwetebeestje in Zeeland, uitgave onder redactie van: Jan Bruijns (De Koperen tuin), Martha Wedts de Swart (Zeeuws Biologisch Museum) en Dorine Zelders (Zeeuws Museum). Tekst Wim Hofman, illustraties B. Vranken. Uitgave 'De Koperen Tuin', Het Zeeuws Museum en de Vereniging van Zeeuwse Musea. ISBN 90.72138.20. 1. Prijs 9,90. boek. Ditmaal onder de titel Op zoek naar het beulszwaard, het museumwe tebeestje in Zeeland. De bekende Zeeuwse kinderboekschrijver/illustra tor Wim Hofman schreef een boeiend verhaal over een vreemde professor, met een nog vreemder machine en een museumwetebeestje dat van alles beleeft. Naast dit prachtige verhaal biedt het boek echter nog veel meer. Allereerst zijn in het boek opgenomen een zestal zelf in elkaar te zetten kijkdoostaferelen welke als onderwer pen hebben straf, onderwater, Neha- lennia, visserij, Reimerswaal en kunst. De taferelen zijn achtereenvolgens ontworpen door: B. Vranken, Marjan de Vries, Ramon de Nennie, Pauline van Dort, Frans Dingemanse en Jeltje Ratsma. Verder wordt tussen het ver haal door, gedrukt op een okergele ondergrond, steeds wat uitgebreider verteld over de voorwerpen, dieren, gebouwen enz. die het museumwete beestje in het verhaal van Hofman tegenkomt. Een prachtige manier om onze jeugd iets van het rijke en zeer geschakeerde bezit van onze Zeeuwse musea te vertellen en te laten zien. B .O. Zeeuwse auteur H.C. Wilson In het Mededelingenblad van de Ver. Stad en Lande van Schouwen-Duive- land 28(1991)no. 71, 272-276 publi ceerde streekarchivaris HUil een artikel over de Zierikzeese dialect schrijver H.C. Wilson (1866-1942). Diens kleinzoon R.E. Wilson benaderde de redactie van Nehalennia met het verzoek een oproep aan de lezers te plaatsen. Dhr. Wilson wil graag geïnformeerd worden over alle werk dat van H.C. Wilson bekend is. Zijn adres is Koddesteeg 32-34, 2312 WH LEIDEN. B.O./J.J.B.K. Voor de derde maal verscheen in de kinderboekenweek een Zeeuws doe-

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 24