De financiële kant ziet er niet slecht uit volgens penningmeester B.Oele. De kascommissie is er gelukkig ook tevreden mee en die krijgen deze dag ook een nieuw lid: J. Murre uit Mid delburg; hij draagt dan misschien geen stropdas, maar hij heeft wel een betrouwbaar gezicht. Dus dat is dan ook weer geregeld. Heel erg belangrijk in het vereni gingswerk is het verwerken van de gegevens die binnenkomen naar aan leiding van de vragenlijsten. Een niet te onderschatten taak van mevr. dr. Nienke Bakker. Ze houdt ook een trefwoordenregister bijEigenlijk niet te doen zonder computer, aldus het bestuur. Die is onderhand wel nodig. En dan volgt er een moment waar iede re vereniging, al dan niet armlastig, van droomt! Er staat een meneer op, zegt dat hij voor het eerst deze dag bezoekt als ex-Tholenaardat hij ge weldig geniet, en dan biedt hij een computer aan!! Voor de zekerheid vraagt de penningmeester meteen zijn naam. C. Zachariasse uit Vlaardingen, 't is waar, want ik ken hem. Die gift is dus echt. Meteen krijgt hij een lidmaatschap aangeboden, niet voor het leven hoor, alleen maar voor één jaar. En hij wordt als 900e lid inge schreven Ziezo, dat kan niet meer stuk. Het secretariaat zal zeker veel aan dit moderne apparaat hebben. Deze functie ondergaat trouwens een wij ziging. Want mevr. Van den Broecke zal nog wel de lijsten doen, maar de rest zal door mevr. Bakker en A. Francke gebeuren. Als bewijs dat alles gewoon doorgaat, staat 'de zwarte tasse' op het toneel, en Francke zal hem meenemen naar Vlissingen. Francke is inmiddels ook een goede afgezant van de Vereeniging voor Omroep Zeeland (ik hoor hem zelf ook dikwijls). 28 bandjes van de uit zendingen worden aan het bestuur overhandigd, een levend archief. Dr. J.B. Berns, die zichtbaar van deze dag geniet, krijgt eveneens een geschenk. Namelijk de inventaris van het oud-archief van de Vereeniging: een neerslag van een 30 jaren duren de werkzaamheid. Een stukje geschie denis van de Vereeniging, lotgeval len van het archief. Alles compleet bewaard, zelfs bij de brand ten huize van mevr. dr. Ghijsen is er niets verloren gegaan. 'Hopelijk helpt het uw studenten te activeren,' aldus de voorzitter. Ook voor commissaris Boertien, die deze dag waarschijnlijk voor het laatst in functie meemaakt, is er een cadeau: het boek Kroesels op de boz- zem. 'Mag u d'r mar vee diverdoasie an beleve,' is de wens van mevr. Van de Zande. De rondvraag levert een opmerking van meneer De Vin op over het pro ject Dialectologie op de basisschool. Helaas is daarover een grote stilte gevallen, volgens het bestuur, en ze zeggen dat een beetje met d'r hoofd gebogen. Maar, 'hoe is het met het regioboek,' kaatst mevr. Van de Zande de bal terug. Vrouwen. De vrouwen in het bestuur zijn deze vergadering beiden aan de beurt af te treden, maar we zijn niet gek. Straks wordt het een mannenwereldje. Ze mogen dus allebei blijven. Meneer De Regt van de Stichting De Zeeuwse Taele drukt ons even met de neus op de feiten wat het supple ment betreft. Ik wist echt niet dat er zoveel geld in ging zitten. Zo'n vierhonderdduizend gulden! Eigenlijk logisch, veel werk door veel deskun digen. De Vereeniging, die nu al zo'n 60 jaar bestaat, doet zowat alles met vrijwilligers. Maar bij zo'n project kan dat niet. Jammer trouwens dat er zo weinig respons is gekomen vanuit de gemeen ten. Er is een bijdrage gevraagd van een stuiver per inwoner, te weinig hebben er nog gereageerd. Maar ieder van ons heeft de verschil lende nummers opgeschreven waarop gestort kan worden. Hebben jullie 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 31