het trouwens al gedaan? 't Wordt zo gauw vergeten. Dus nog even: bijdrage voor de Stichting De Zeeuwse Taele, postgiro 2020041, Middelburg, of Rabo Noord-Beveland 371405181. En bij meer dan 100 gulden komt je naam in het boek Maar er komt wel geld binnen. Zoals van de Soroptimisten. Mevr. Kaptein vertelt de aanwezigen het een en an der over deze vrouwelijke service club, en mevrouw Stolk overhandigt het prachtige bedrag van 2750 gulden. Die komen in elk geval in het supple ment Prof. dr. J. Taeldeman nam op uit stekende wijze het wetenschappelijke aandeel van deze Dialectdag voor zijn rekening. Hij behandelde o.a. de een heid in dialect langs de Hollandse kusten en wees daarbij op de invloed van de migraties der Westgermanen. Ik begrijp nu waarom ze in Engeland óók butter zeggen. Maar waarom heb ben wij als Zeeuw de laatste decennia toch zoveel Hollands in onze spraak? 'Wie bij d'n hond slaapt krijgt z'n vlooien,' aldus Taeldeman. Na het aperitief volgde een uitstekend verzorgde lunch waarin menig contact gelegd of weer hernieuwd werd. In het middagprogramma was ruimte gereserveerd voor een stukje Tholen: samenspraak en klederdracht door de dames M.W. Blaas, C. Stoutjesdijk- Engelvaart en het echtpaar Hage- Ligtendag. B. Oele kondigde het mid dagprogramma aan. Hij deed dat in plaats van bestuurslid M. Meesen, die herstellend is van een ziekte en de vergadering nog niet de hele dag bij kon wonen. Meesen werd tijdens de ochtendvergadering nogmaals van harte gefeliciteerd met zijn ridder orde, die hij ontving toen hij in de VUT ging. Mevr. Blaas, ons meest trouwe lid, volgens Oele. En dat is ze ongetwij feld. Ze is op Tholen een vraagbaak wat dialect betreft en je zou bijna kunnen zeggen dat ze een persoon lijk archief- en documentatiecentrum heeft. Thoolse dracht op onze Dialectdag, 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 32