Nu las ze voor, teksten van de Oud- Vosseraeerse Nel Slager. Waarom lezen we eigenlijk niet veel meer van deze oud-onderwijzeres? Er is toeh al veel te weinig Thoolse literatuur. Thoolse klederdracht is er ook weinig, of eigenlijk niets meer, vertelt manne quin mevr. Stoutjesdijk. Want het is in feite allemaal geschiedenis, al die sieraden, boven- en onderkleding. De mutsen, het nachtgoed. Er zijn geen vrouwen meer die het dragen. En een specifieke mannendracht is er nooit geweest. Mevrouw Stoutjesdijk, mevr. en meneer Hage, zijn goede ambassadeurs van dit stukje historie. Want naast het toch wat statisch tentoonstellen in streekmuseum De Meestoof te Sint- Annaland spreekt zo'n modeshow ze ker aan. En dan niet te vergeten hun samen spraak. Als echte Tholenaar wist ik niet dat we nog zo'n schat aan uit drukkingen hadden. Je steekt er wat van op, van zo'n Dialectdag. En toen was het alweer tijd voor Engel Reinhoudt. Vorig jaar werd er 'We want more' geroepen, figuur lijk bedoeld natuurlijk. Dus Engel kreeg nu de tijd en die wist hij met een Snietzelbank en diverse liedjes uitstekend te vullen. En we waren weer de klos. Meezingen, dat is zijn motto, en niemand durft te weigeren. 'Een bolus bie de koffie'... is dat iets als alternatief Zeeuws volkslied? Zo klonk het in elk geval wel. Het einde van de dag heeft altijd iets van een bloemencorso. Iedereen die dat verdient krijgt bloemen en applaus, en degene die ze niet krij gen, kunnen tafelstukjes tegen een kleine vergoeding meenemen. Nergens klinkt het Zeeuwse volkslied overtuigender dan hier in De Vroone in Kapelle en na dankwoorden van mevrouw de voorzitter gaat ieder zijns weegs. De boekentafel is een eind leeg. Nu heb ik schone handen, nu durf ik nog wel wat mee te nemen. De Tresoor - Rien Poortvliet is toch Engel Reinhoudt was duidelijk weer in vorm. ook een beetje familie - en de Kroe sels op de bozzem. Eigenlijk had dat 'Vrêêt vêê kroes sels op de bozzem' moeten heten vol gens mevrouw Van de Zande. Want we hebben een enthousiaste voorzit ter, dat kan ik wel zeggen. Hopelijk zie ik haar, en al die anderen, vol gend jaar weer, op de 17e oktober. Mevrouw L. Hendrikse-Everaers be zocht eveneens de Dialectdag. Zij levert meer dan eens een bijdrage in bij de redactie van de Eendracht- bode. Deze keer schreef ze haar re gels, in dialect,ten behoeve van Nehalennia. Over de Zêêuwse Dialectdag in de Vroane, Kapelle wil ik iederenêênd dit wê vertêlle. 't Was heweun kasjewêêl, in dat in zun hehêêl! Ze zoeke dêê hlad nog nie 'de lanke elle' P.S. 'de lanke elle zoeke'betekent bij ons er met de pet naar gooien. 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 33