De heer E. Dekker kijkt toe hoe de heer E. v.d. Hemel de ringen werpt. zichten, hoorden we enthousiaste aan- moedigingskreten en werden de dorsti ge kelen gespoeld. De sfeer werd nog verhoogd toen een groep Belgische bezoekers/sters zich in de spellen- hal begaven. Het werd een gezellige drukte en zoals dan altijd het geval is, ging de tijd veel te vlug. Met goede herinneringen aan deze geslaag de middag reden we huiswaarts. Bedankt Kloosterzandehet was een geweldige middag. Als we dit schrijven, zijn we inmid dels enkele dagen verder. Blijkbaar werkte de bijeenkomst enthousiasme rend, want de postbode brengt de laatste dagen veel ingevulde vragen lijsten. Daarbij zijn ook nog brieven, die uitgebreide beschrijvingen geven van andere (volks)spelen uit vervlo gen jaren. En zulke beschrijvingen (al dan niet in dialect) stellen we zeer op prijs. Geluidsbanden en herdenkingsboek In de afgelopen periode ontvingen we diverse geluidsbanden, die van recente datum zijn. Ons ijverig lid voor het WVD uit Hulst, Ed. Borm, maakte twee zeer interessante vraag gesprekken met mannen die goed van de tongriem gesneden zijn. Daardoor kregen we een goed overzicht van de werkzaamheden die de molenaar in vroegere jaren verrichtte en die van de bode, die dagelijks over de wegen in het Land van Hulst trok. Hartelijk dank voor al de moeite. We lazen dat er in september 1992 een herdenkingsboek zal verschij nen over de vroegere ambachten van Axel, Hulst, Assenede en Boekhoute. In deze bundel zullen diverse his torische artikelen staan. Ook verhan delingen over dialectverschijnselen uit dit gebied zullen in de verzamel bundel worden opgenomen. We lazen de namen van prof. dr. Joh. Taelde- man, drs. Hugo Ryckeboer, drs. Colinda de Groote en Rinus Willemsen, die een bijdrage hadden toegezegd. Promotie Jacques Van Keymeulen In december levert Jacques Van Key meulen de laatste hoofdstukken in van zijn proefschrift, waarop hij in januari 1992 hoopt te promoveren aan de Rijksuniversiteit van Gent tot doctor in de Nederlandse Taai en Letterkunde. Jacques is voor ons geen onbekende: hij is al jarenlang mederedacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten en als zodanig eindverantwoordelijke voor het deel over de kuiper, dat op 19 dec. 1988 werd gepresenteerd. Wij bieden Jacques onze welgemeende felicitaties aan bij het voltooien van zijn academisch proefschrift, dat diverse manieren van dialectonderzoek als onderwerp heeft Nieuwe manier van onderzoek Voor het Project Zeeuws-Vlaanderen is de bovengenoemde studie van Jacques Van Keymeulen van groot belang. De oprichting van werkgroepen die regelmatig bijeenkomen, is één van de aanbevelingen die in 't proef schrift staan. Daarom gaan we direct aan de slag. De leden van zo'n werk groep zullen zich buigen over lijsten, waarop vragen staan rondom een bepaald thema. De medewerkers/sters zullen dan niet meer thuis, individueel 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 36