INHOUD 'De kop levendich afgehouwen', de zeehondenjacht in Zeeland rond 1600 pag. 2 Streekmuseum pag. 10 'Als dat ik het maar slegt hebbe'De brief van een Walcherse grenadier uit 1813 pag. 11 Over boeken pag- 18 Verslag excursie Werkgroep Historie en Archeologie pag. 23 Kossemisse 1985 pag. 26 Impressie Dialectdag 1991 pag. 28 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek pag- 32 Beantwoording vragenlijst juni 1991 pag. 47 Tentoonstellingen pag. 52 WOORD VOORAF Naast de gebruikelijke rubrieken treft u in deze aflevering van Neha- lennia het al aangekondigde artikel van Hans Schwartz aan over de Zeeuw se zeehondenjacht omstreeks 1600. Verder een bijdrage over een solda tenbrief uit 1813 en de verslagen om trent de recente aktiviteiten van de Werkgroep en de Vereeniging. De impressie van de Dialectdag 1991 werd geschreven door Jopie Meerman; het relaas over de jaarlijkse excursie van de Werkgroep door drs. Anne Fré van de Zande-Vleugels Schutter, voor zitter van de Zeeuwsche Vereeniging; ziedaar het gecombineerde lidmaatschap in de praktijk. Met ingang van het volgend nummer zal Nehalennia een rubriek bevatten onder het hoofdje Verdwenen Zeeuwse Gebouwen. Het is de bedoeling dat vooral ook minder bekende bouwsels aan bod komen, van uiteenlopende aard en uit alle hoeken van de pro vincie; bedrijfsgebouwen, boerderijen, molens, woonhuizen enz. Graag wacht de redactie inzendingen ter zake in; bijdragen met een omvang van ca. 1,5 pag. A4, liefst voorzien van een illustratie Tot slot wenst de redactie u prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe, en een voorspoedig 1992. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 JANUARI 1992 INLEVEREN BIJ DE REDACTIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 3