BEANTWOORDING VRAGENLIJST JUNI 1991 la. Da mag noe wè net litte: dat is nu ook toevallig. W (DobKodNjoosOk ook zonder net; Osb;Rtm); ZB (Ha: zonder net; Kb Ndp NssWde)NB (Ks); SchD (Bwh). Anders: met lieën (Bzl); met zo weze(n) (Kg;Bns; Ovm;Po); goh, dat moet nu ook net pakken (Nz); met itte (Col;Dsr; Bwh); onhedocht (Po); of het werk zo spreekt (Svn); ook vermeld net in 't lid(je) op het nippertje (Bns ;DsrPhi; Svn) lb. Da mo(e) no(e) ók wè lukke(n): dat is nu ook toevallig. ZVW (Bvt; Gde; Gde/NvtObg; Sdk; Sis)LvA (Ax;Nz); LvH (Klz: - nou toch - Lam/Kt: id.;Nwn); ZVO-zd (Cg: da moet toch uk wel lukken Js: da moe nou wel net lukken); W (Dob;Kod: ik (N.B.) vraag mij af of in beide gevallen lukken niet ten onrechte opgevat als 'slagen'); ZB (Bzl; Gpol; Gs;Hkz Kb Ha;NssSchr/WdeWde)NB (Col;Ks; Wsk)SchD (Dsr;Zr); T (Scherp: zie opm. bij W). 2. 't Is 'n dood paerd an 'n kit-kettink: onbegonnen werk. LvA (Ax) LvH (Lam/Kt); NB (Col); T (Ovm - - an 'n touwtje; Po;Svn: - - an 'n touwe; Tin); GOfl (Dl: - - ketting)Anders: solle mie een dóód kalf (Ndp); solle met 'n dóód paerd (Dl/Hkg); pjèrdewerk (Cg); 'n dood kindje mie een lamme 'and (Kn); 't einde ister aan verlozen (Ier); ende van de weg (Ovm); da's werk vo tjoeme (Kod). 3a. 't Vèrreke wor van achter op(g)evrete(n)'t beste deel wordt het eerst genoten. LvA (Ax(; W (KodNjoosOk: als argwanende reactie ie dienkt altied dat - -; Vs); ZB (Bzl: meest als waarschuwing voor mogelijk na deel; Kpl/Bzl; GsHkzIerKplNdp Nss;Ovz/Dw Schr/WdeWde)NB (Col: bie fusie di'r a tweeë tehaere doeë; Kg;Ks); SchD (Dsr;Zr); T (Tin). Anders: - - tussen de kop en de staert (Bns). 3b. 't Vèrreke wor/óór van achter op(g)evrete(n)gezegd als men pro beert het beste deel van een erfenis naar zich toe te halen. LvA (Ax); W (Dob Kod;Osb) ZB (Bzl; Gpol; GsHa; Hkz KbKnKpl; Ktg; NdpNss Ovz/Dw; Schr/WdeWde)NB (Col; Kg; KsWsk: - - op'egete, ook als tevoren al zaken aan de erfenis zijn onttrokken)T (Tin) 4. D'n 'ond is over taofel: je bent te laat: je vindt de hond in de pot; het eten is op. ZVW (Sdk;Sls); LvA (Ax;Nz); LvH (KlzLam/KtNwn) ZVO-zd (Cg;Js); W (Dob); ZB (Ha: wel eens gehoord; Ndp;Hkz); NB (Ks); T (Svn;Tln). Anders: de katte is over d'n taefel 'ewist (Gpol); je komd'achter 't mael (Bzl); de kribb'is leeh (Po); je bin pannelekker (Bzl); je kan de panne uutlekke (Gs); jie komt twiddes (Wde); je kom op de koffie (Bwh). 5a. Ge/je moe nie so pikken'aonig zijn/sien/weze(n)niet zo pinnig zijn. ZVW (Gde/Nvt,Sdk;Sls)LvA (Ax); LvH (Lam/Kt); W (Dob ;Kod;Vs) ZB (Kpl/Bzl; Gpolpik'aenig; Gs: id. Ha; Hkz Schr/WdeWde)NB (Kg; Ks); SchD (BnsDsrNwk) T (Tin). Anders: nie so pikkerig doe (Kod); nie so pikkig (Njoos;Osb); 'aenepikkerig (Bzl; Po; ScherpSvn) 'aenepikkig (Po); netig (D1;D1/Hkg); bêtig (Bwh); niet zo gauw in je kuve gepikt zijn (Nz); piekeneurig (Ndp). 5b. Wad'n (h)aene-/'aonepik: wat een haaibaai, wat een kattig, snibbig mens. ZVW (Gde?;Sls); LvA (Ax)W (Dob KodNjoosOk; Osb RtmVs) ZB (Bzl: 'aenepiksje vaak van een snibbig kind, een mondjegauw; Gpol; Gs;Ha.Hkz;Ier;Kb; KnKpl; Ktg; Ndp Nss Ovz/Dw Schr/WdeWde)NB (Col; Kam Kg; Ks Wsk)SchD (Bns; Bwh DsrHsdNWk; Zr)Phi/T (Phi; Anl: 'aenepikkerOvmPoScherp 'aenepikkerSvn;Tln); GOfl (Dl; OdpjOgp). Anders: wad'n pikken'aone (Gde); kerbikse (Scherp); kedee (Dl/Hkg); snibbekaeter (Dl/Hkg).

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 49