»vAA,?5ÉN 0J WAtCHSR?» istAVD Of «vitOiERÊN' acv- Bf'WOONOf. SITES ;w ÏHl afb. I. Kreekruggen en middeleeuwse nederzettingen op Walcheren voor 1250 na Chr. (Bennema, van der Meer 1952).

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 62