FI. v »y. V V V V V V V V V V V v v V v IÉ -■*«• ;y o/b. 6. Vlissingen in bet midden van de 16e eeuw. Fragment van het Pano rama van Walcheren door An toon van Wijngaerden (1550) bouw bedreven zijn, maar de nadmk ligt er waarschijnlijk op visserij en enige handel. Zo komen wij tussen 1280 en 1300 in de Engelse havenrekeningen schippers tegen uit Vecre, Nieuw- Vlissingen, Amemuiden, Westkapellc, Kortgene, Kats, Goes, Wol- faartsdijk, Biezelinge en Burgh (Westen- schouwen); lieden die wol, wolvellen en huiden naar het vasteland vervoeren. Dc ontwikkeling van de havenplaatsen lijkt bewust te zijn bevorderd door de graaf, zoals in Brouwershaven, of door de am bachtsheren, zoals door Wolfert van Bors- sele in Veere, dat in 1282 voor het eerst in een oorkonde voorkomt. In alle gevallen kan men deze plaatsen beschouwen als steden in statu nascendi. Twee ervan krijgen al in dc 13e eeuw stadsrecht, namelijk ■-), A.xrf. 'kiefi: t3S ZZTZZCi™ ander nederzettingstype voor 1300. En dan bedoel ik niet de steden Middelburg en Zierikzee die zich al vroeg tot haven- en marktcentra ontwikkelen, en waarschijnlijk al voor 1200 stedelijke rechten krijgen. Nee, het gaat hier om dorpen die niet puur agrarisch zijn en die in de keur van Floris V uit 1290 worden aangeduid als haven plaatsen. Sommige havenplaatsen zijn te vens kerkdorpen, men denke aan Goes of Reimerswaal, maar andere ontwikkelen zich in de 13e eeuw tot flinke nederzettingen zonder zich kerkelijk en bestuurlijk te heb ben losgemaakt van het kerkdorp waaronder zij ressorteren. Bijvoorbeeld de havenbuurt van Brijdoipe, die later Brouwershaven heet of de havenplaats Biezelinge in de parochie Kapelle. En dan op Walcheren Nieuw-Vlis- singen onder Oud-Vlissingen of in de paro chie Zanddijk de havenplaats Ter Vere of Campvere. In al deze plaatsen zal ook land- Tv< vh4r'fy\ ft** y U f. u, - vJi ,-2 v- ,p*' -. ik iV;, afb. 7. Veere, midden 16e eeuw. Frag ment van het Panorama van Walcheren door An toon van Wijngaerden (1550). 1 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 71