Voor de boerderijen mag gelden dat zij typisch streekgebonden trekken vertonen, maar voor de eenvoudige woningen in de dorpskernen kan dit nauwelijks worden volgehouden, zeker niet voor hun uiterlijk, terwijl over hetgeen er aan con structie, indeling en aankleding achter hun voorgevels te vinden is - bij gebrek aan degelijk onderzoek op enige schaal - helaas nog veel te weinig gegevens voorradig zijn. Baarland Als voorbeeld aan de hand waarvan ik in mijn lezing een en ander wat verder kon uitwerken, koos ik Baarland. Dit dorp voerde ik door middel van een fors aantal dia's in vier 'mo mentopnamen' ten tonele: in het midden van de 18de eeuw (topografische tekeningen), om streeks 1900 (oude ansichten), omstreeks 1965 (serie foto's van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg) en heden ten dage (eigen op namen). Bij gebrek aan de mogelijkheid om al deze beelden hier af te drukken, laat dit gedeelte van de lezing zich slechts zeer beknopt weer geven. Baarland ligt in de zak van Zuid-Beveland, aan de straatweg die van Oudelande in het westen naar Bakendorp in het oosten voert. De drie dorpen vormden vanouds de heerlijkheid Baar land. De parochie Baarland, die lange tijd West- Baarland heette (ter onderscheiding van Oost- Baarland, het latere Bakendorp), wordt in 1279 vermeld. Tegen het einde van de 14de eeuw verkregen de inwoners van Baarland een belang rijk privilege: zij mochten voortaan wekelijks markt houden en goederen uit de omtrek moes ten via deze markt aan de man worden gebracht. De vorm die de dorpskern in plattegrond heeft, die van een brede, pleinachtige Dorpsstraat omzoomd door bebouwing, houdt ongetwijfeld verband met deze functie als marktplaats. Even ten westen van het dorp liggen thans nog de fundamenten van de Hellenburg, een 14de- eeuwse versterking die oorspronkelijk behoorde aan de heren van Renesse, maar die in 1477 door een stormvloed grotendeels moet zijn verwoest en daarna niet meer werd opgebouwd. Sinds de opgraving in 1957-'58 zijn de fun damenten, geconsolideerd en enigszins opgemet- afb. 7. Gezicht op Baarland vanuit het zuidoosten, foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1964. 1 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 74