vvvv v v v v -> A tb. 2. De dorpskern van Baarland vanuit hel oosten (boven) en uit het westen (onder), tekening door C. Pronk uit 7 745, collectie en foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg seld, als archeologisch monument zichtbaar. De Hellenburg blijft nu echter verder buiten beschouwing. Het gaat hier om dc kern van het dorp. Hiervan maakte Jan Bulthuis in 1792 of 1793 enkele getekende impressies, basis voor K.F. Bendorps prentjes in de bundel Va- derlandsche Gezichten. Een halve eeuw eerder, in 1745, tekende Cornells Pronk - ten behoeve van Spilmans prentjes in Het Verheerlijkt Ne derland - zeker zes Baarlandse 'gezichten'. Pronk, aanmerkelijk betrouwbaarder in zijn weergave van de werkelijkheid dan Bulthuis, toont Baarland met aan weerszijden van de Dorpsstraat een aaneengesloten bebouwing van hoofdzakelijk stenen huizen met pannendaken. Op enkele plaatsen is nog een boerenhuis met een rieten dak te zien. De bijbehorende schuren staan vermoedelijk steeds achter deze huizen en zijn daardoor op de tekeningen van de Dorps straat onzichtbaar. Alleen aan het oostelijk uileinde staat aan weerszijden nog een houten schuur in het verlengde van de huizenrij, min of 1 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 75