V 'het westhofI heuve lho\ kreekrug (vlgs.Vlam) hofstede ofb. 3. Hogere kreekruggrondgeprojecteerd op een topografische kaart gemaakt voor de ruilverkavelig De Poel-Heinkenszand. ligt. Br is in Zeeland een precedent voor het door elkaar gebruiken van namen als Waesdoip, Baesdorp, Baersdorp en zelfs Westdorp. Etymologen kunnen hier wellicht meer over zeggen. Zoals de meeste dorpen op Zuid-Beveland ligt Baarsdorp op een kreekrug, maar deze is naar verhouding vrij smal. Groot genoeg voor een kleine nederzetting van enkele hoeven met schuren en arbeidershuisjes, maar te klein om tot een flink dorp uit te groeien. Vergelijking van een gedetailleerde kaart van de heerlijkheid Baarsdoip met de be kende bodemkaart van A.W. Vlam (1943), waarop de grenzen van het hoger gelegen land zijn aangegeven, laat duidelijk zien, dat het bouwland voornamelijk op de ho gere gronden ligt, terwijl de weilanden grotendeels daar buiten gelegen zijn (afb. 2). De hofsteden blijken allen op of aan de rand van de kreekrug te liggen (afb. 3). Over de omvang van de bevolking is gedu rende de eersle eeuwen niets te zeggen. 24 v v v v v v v v V v v v v v v

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 82