Walcheren etc.). Haarlem"* 1888, p. 21. 14. L.J. Abelmann, 'Comelis Adriaenszoon Soet- water; ontwerper van het grondplan van het dorp Borssele'. Zeeuws Tijdschrift 21 (1971) pp. 48-51. L.W. de Bree en M.P. de Bruin, 'Zeeuws Prenten boek' Zeeuws Tijdschrift 20 (1970) pp. 163-169. 15. 't Hooft, Dorpen, 1946, pp. 81-82. Vergelijk: 't Hooft, 'Landschap', 1977, p. 38. 16. A.P. de Klerk, 'Het kleine geëerd. Over Hoo- gelande en andere (zeer) kleine kernen in Zeeland'. Zeeuws Tijdschrift 39 (1989) pp. 139-142. 17. Idem. 18. H.T. Waterbolk, Archeologie en landschap. Ze vende Kroonvoordracht gehouden op 23 maart 1984. Haarlem 1984, p. 5. 19. Ondernemen in toerisme; het toeristisch beleid voor de jaren negentig. 's-Gravenhage 1990, pp. 38- 39. 20. H. Pleij, Het Nederlands onbehagen. Amster dam 1991. 21. O.a. in: Woordenboek, der Zeeuwse dialecten, bijeengebracht door de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. Onder redactie van Ha.C.M. Ghijsen. Den Haag3 1974, p 784. Sinoutskerke, een dorp waar kerk en school verdwenen zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 94