bloklengte en goothoogte kan echter toch tot goede resultaten leiden. En dan vooral het behoud van die elementen, die sterk beeld bepalend zijn. Een boerderij, een schuur of gewoon een woning. Dat wordt natuurlijk moeilijker als het gebouw zijn oorspronke lijke functie heeft verloren. Des te belang rijker wordt dan weer de vitaliteit van de kem, waardoor nog wel eens slimme oplos singen gevonden kunnen worden. Op die wijze moet het lukken de waar devolle patronen en elementen van bewo ning in ons gewest, die door de eeuwen heen zijn opgebouwd ook voor de toekomst veilig te stellen. En daarmee ben ik dan terug op het centrale thema van uw studie dag. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 98