VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Pag. 4 Stichting voor de Bodemkartering, Wageningen 1952 Pag. 6 en 7 Tekening P.A. Henderikx, Amsterdam Pag. 9 Panorama van Walcheren door Antoon van Wijngaerden, 1550 Pag. 11 D.W.C. en A. Hattinga, ca. 1750 Pag. 13 Panorama van Walcheren door Antoon van Wijngaerden, 1550 Pag. 16 t/m 19 Collectie en foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist Pag. 22 Roman-Visscherkaartca. 1655 Pag. 23, 24, 28 en 30 tekening P.A. Ilarthoorn, Canterbury Pag. 32 en 33 't Feitenbrein

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 99