daarna een geheel nieuw landschap dat nog menigmaal van aanblik zou veranderen. Uiteindelijk ging de mens er zich mee bemoeien en die maakte er, geholpen door de zee, de vrucht bare polders die we nu hebben. Zeebodem Al dwalend op De Kauter is het moei lijk zich voor te stellen, dat u op een vroegere zeebodem loopt. Eens maakte de heuvel deel uit van een unieke combinatie. Door de ligging in een overwegend kleigebied ligt het voor de hand dat de bevolking zich al sinds mensenheu genis bezig heeft gehouden met het uitzanden. Doordat de heuvel bezaaid ligt met vroegere groeven - zandgela- gen genoemd - werd deze wel eens vergeleken met een molshoop, vandaar de bijnaam 'kautermollen' voor de inwoners van Nieuw-Namen. Het ietwat Jonge zeeafzettingen in het Verdronken Land van Saeftinghe. uitgestrekte zandwadvlakte onderhe vig aan eb en vloed. Eeuwenlang werd laag na laag afgezet, werden schelpen en andere weekdieren neergevlijd en bedekt. In het Verdronken Land van Saeftinghe op 'n afstand van enkele kilometers van hier kunt u in de allerjongste zeeafzetting nu nog mooi zien hoe op deze manier een landschap uit zee ontstaat. Op De Kauter ziet u het alleroudste land schap van Zeeuwsch-Vlaanderen een verschil van enkele millioenen jaren maar in afstand vlakbij; een 'vastige' zand was buitengewoon ge schikt voor wegenbouw en onze Kauter mollen zagen daar wel brood in. Ook de 'crag', een laag verkit schelpen gruis, wist men op z'n waarde te schatten. Het werd gebruikt om paad jes en 'wegen' in het dorp te verhar den en de boeren strooiden het op kalkarme kleiakkers. Resten van een walvis Ongeveer halverwege de negentiende eeuw raakte. De Kauter bekend bij onze wetenschappers. Gewag werd 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 24