stoken wanden tot broeden kwamen. Genoemd naar meester Van der Heyden De groeve draagt de naam 'Meester Van der Heyden'. Meester C.A. van der Heyden werd op 6 februari 1898 geboren te Nieuw-Namen. Hij studeer de voor onderwijzer, en werd in 1924 hoofd van de lagere school in zijn geboortedorp. Dat is hij gebleven tot hij in 1963 met pensioen ging. Sedert 1928 heeft hij zich bezigge houden met de groeven op Nieuw- Namen. Het hoogtepunt van de be langstelling van wetenschappelijke zijde lag in de jaren 1930-1933. Meester Van der Heyden verzamelde veel materiaal en bouwde daarmee een particuliere collectie opPronkstuk van deze verzameling was een te Nieuw-Namen gevonden stuk walvis- rib. Een groot deel van deze collectie is thans ondergebracht in het Streek museum De Vier Ambachten te Hulst. Toegang De ingang van het staatsnatuurreser- vaat waarin de groeve is gelegen, ligt aan het Kerkpad. Dit straatje begint naast de kerk van Nieuw-Namen en is slechts over een honderdtal meters toegankelijk voor auto's. Het reser vaat is niet vrij toegankelijk maar kan worden bezocht onder begeleiding van de beheerder, de heer R. Bleijen- berg, Kerkpad 15 4568 AK Nieuw- Namen (tel. 01144-384). noten 1. Zie Nehalennia nr. 80, blz. 16-17, 2. Deze beschrijving door B.Oele bevat een gedeeltelijke overname van de in 1985 ver schenen excursiefolder van Staatsbosbeheer Het zandgelaag op De Kauter. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 27