LOKALE EN REGIONALE MUSEA IN WEST-VLAANDERENOOST-VLAANDEREN EN ZEELAND Inleiding gehouden op de interprovinciale studiedag over lokale en regionale musea (24 november 1990) Beste collega's uit West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen en Zeeland. Alvorens u gedurende ongeveer een kwartier te belasten met wat in het programma zo aardig staat omschre ven als 'de museale situatie in de 3 provincies', wil ik graag mijn in nige tevredenheid uitspreken over het feitdat u vanmorgen bij de kof fie een Zeeuwse bolus geserveerd hebt gekregen. U moet weten, aanvankelijk dacht men aan een speculaasje. Daar van gaan er namelijk ongeveer 50 in een pak en de prijs van zo'n pak is, mits er handig wordt ingekocht, ge lijk aan die van één bolus. U be grijpt, bij een dergelijk gegeven is de keuze van een Nederlander, laat staan die van een Zeeuw, welhaast bij voorbaat bepaald. Waarom is er dan toch voor een bolus gekozen? En waarom mijn diepe tevredenheid daarover? Ik geef u de twee argumenten. Het eerste argument heeft alles te maken met de fysieke eigenschappen van de bolus. Ik doel hier niet zo zeer op de typerende, alleszins tot de verbeelding sprekende vorm, noch op de verregaande kleverigheid die, nillens willens, aanzet tot het je vingers er bij aflikken, neen, ik doel met name op de voedingswaarde van de bolus. Deze is aanzienlijk. De werkgroep die de dag van vandaag heeft voorbereid, heeft ingeschat, berekend en uiteindelijk vastgesteld, dat de voedingswaarde van de bolus garant moet staan voor het veilig overbruggen van de lange en energie verslindende periode tussen ontvangst en lunch. Met het speculaasje zou ongeveer 20% van u de lunch niet hebben gehaald, tenzij op eigen ini tiatief en a l'improviste ravitaille- door Wim H.P. Scholten ring zou hebben plaatsgevonden. U begrijpt dat dit de toch al strakke organisatie danig in de war zou schop pen Het tweede argument om de substanti ële bolus te laten prevaleren boven het brosse speculaasje is van meer symbolische aard. Vaak, en naar mijn stellige overtuiging té vaak, wordt aan de lokale en regionale musea een combinatie van eigenschappen toege dicht die gelijkaardig is aan die van speculaasjes: veel, niet bijzonder en Tijdens de inleiding. Op tafel de bolus en het speculaasje 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 29